உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • technology
  • »
  • Recharge Offer: মাত্ৰ ৮৯ টকাৰ এয়াৰটেলৰ ৰিচাৰ্জত পাব Amazon Prime Subscription ! ইয়াৰ লগতে পাব ৬ GB ডাটা আৰু অন্য়ান্য সুবিধা...

  Recharge Offer: মাত্ৰ ৮৯ টকাৰ এয়াৰটেলৰ ৰিচাৰ্জত পাব Amazon Prime Subscription ! ইয়াৰ লগতে পাব ৬ GB ডাটা আৰু অন্য়ান্য সুবিধা...

  এড-অন আঁচনিত এয়াৰটেলৰ (Airtel) ৮৯ টকাৰ আঁচনি আটাইতকৈ লাভজনক আঁচনি। ই এয়াৰটেল গ্ৰাহকক ৮৯টকা আৰু ৬ জিবি ডাটা প্ৰদান কৰে। ই আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ'ৰ (Amazon Prime) সদস্যতা আৰু বিনামূলীয়া হেলো টিউনৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ প্ৰদান কৰে।

  এড-অন আঁচনিত এয়াৰটেলৰ (Airtel) ৮৯ টকাৰ আঁচনি আটাইতকৈ লাভজনক আঁচনি। ই এয়াৰটেল গ্ৰাহকক ৮৯টকা আৰু ৬ জিবি ডাটা প্ৰদান কৰে। ই আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ'ৰ (Amazon Prime) সদস্যতা আৰু বিনামূলীয়া হেলো টিউনৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ প্ৰদান কৰে।

  এড-অন আঁচনিত এয়াৰটেলৰ (Airtel) ৮৯ টকাৰ আঁচনি আটাইতকৈ লাভজনক আঁচনি। ই এয়াৰটেল গ্ৰাহকক ৮৯টকা আৰু ৬ জিবি ডাটা প্ৰদান কৰে। ই আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ'ৰ (Amazon Prime) সদস্যতা আৰু বিনামূলীয়া হেলো টিউনৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ প্ৰদান কৰে।

  • Share this:
  মানুহৰ মাজত OTT প্লেটফৰ্মৰ উন্মাদনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকৰ ম'বাইলত অধিক ডাটাৰ প্ৰয়োজন কিয়নো তেওঁলোকে এতিয়া ফোনত চিনেমা, ৱেব চিৰিজ আৰু টিভি শ্ব' উপভোগ কৰে। গ্ৰাহকসকলে তেওঁলোকৰ সেৱা লাভ কৰিবলৈ অ'টিটি প্লেটফৰ্মৰ সদস্য হ'ব লাগিব। গ্ৰাহকসকলে অ'টিটি প্লেটফৰ্ম চাবলৈ সদস্যতা ল'ব লাগিব। বহুতো টেলিকম কোম্পানীয়ে প্ৰিপেইড আঁচনিৰ সৈতে অ'টিটি প্লেটফৰ্ম ছাবষ্ক্ৰিপছন বিনামূলীয়াকৈআগবঢ়াইছে।

  ৮৯ টকাত আমাজন প্ৰাইম (Amazon Prime) কেনেদৰে প্ৰাপ্ত কৰিব: এড-অন আঁচনিত এয়াৰটেলৰ (Airtel) ৮৯ টকাৰ আঁচনি আটাইতকৈ লাভজনক আঁচনি। ই এয়াৰটেল গ্ৰাহকক ৮৯টকা আৰু ৬ জিবি ডাটা প্ৰদান কৰে। ই আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ'ৰ (Amazon Prime) সদস্যতা আৰু বিনামূলীয়া হেলো টিউনৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ প্ৰদান কৰে। এই আঁচনিৰ বৈধতা আপোনাৰ আঁচনিৰ বৈধতা লৈকে।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: