உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • sports
  • »
  • Axar Patel Engagement: নিজৰ জন্মদিনৰ দিনাই প্ৰেমিকাক আঙঠি পিন্ধালে ক্ৰিকেটাৰ অক্ষৰ পেটেলে, চাওক ফটো

  Axar Patel Engagement: নিজৰ জন্মদিনৰ দিনাই প্ৰেমিকাক আঙঠি পিন্ধালে ক্ৰিকেটাৰ অক্ষৰ পেটেলে, চাওক ফটো

  অক্ষৰ পেটেলে ইয়াৰ লগতে প্ৰেমিকা মেহাৰ সৈতে কেইবাখনো ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত দুয়ো ইজনে–সিজনক এংগেজমেণ্ট ৰিং পিন্ধোৱা দেখা গৈছে।

  অক্ষৰ পেটেলে ইয়াৰ লগতে প্ৰেমিকা মেহাৰ সৈতে কেইবাখনো ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত দুয়ো ইজনে–সিজনক এংগেজমেণ্ট ৰিং পিন্ধোৱা দেখা গৈছে।

  অক্ষৰ পেটেলে ইয়াৰ লগতে প্ৰেমিকা মেহাৰ সৈতে কেইবাখনো ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত দুয়ো ইজনে–সিজনক এংগেজমেণ্ট ৰিং পিন্ধোৱা দেখা গৈছে।

  • Share this:


  ভাৰতৰ বাওঁহতীয়া স্পীনাৰ অক্ষৰ পেটেলে নিজৰ প্ৰেমিকা মেহাৰ সৈতে কৰি পেলালে এংগেজমেণ্ট। অক্ষৰে নিজেই ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো শ্বেয়াৰ কৰি এই কথা সদৰি কৰিছে। অক্ষৰৰ ২০ জানুৱাৰীত জন্মদিন আছিল। সেইবাবে তেওঁৰ এংগেজমেণ্টৰ দিনটো আৰু অধিক বিশেষ হৈ পৰে। তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত এংগেজমেণ্টৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে অনুৰাগীৰ লগতে টীম ইণ্ডিয়াৰ সতীৰ্থসকলে শুভেচ্ছা জনাইছে।

  অক্ষৰ পেটেলে ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, ‘‘জীৱনৰ এয়া নতুন আৰম্ভণি, চিৰদিনৰ বাবে আমি এক হ’লো। তোমাক সদাই ভাল পাই থাকিম।’’ অক্ষৰ পেটেলে ইয়াৰ লগতে প্ৰেমিকা মেহাৰ সৈতে কেইবাখনো ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত দুয়ো ইজনে–সিজনক এংগেজমেণ্ট ৰিং পিন্ধোৱা দেখা গৈছে। আচলতে, অক্ষৰে নিজৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টীৰ লগতে এংগেজমেণ্টৰ পৰিকল্পনাও কৰিছিল।  এই ফটোত দেখা গৈছে যেতিয়া অক্ষৰে নিজৰ প্ৰেমিকা মেহাক এংগেজমেণ্ট ৰিং পিন্ধাইছে তেতিয়া পিছফালে marry me ব’ৰ্ডো লাগি আছে। অৰ্থাৎ পূৰ্বৰে পৰা নিজৰ জন্মদিন স্মৰণীয় কৰি তোলাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল।

  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: