உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • sports
  • »
  • IBA বিশ্ব মহিলা বক্সিঙৰ পৰা লাভলীনাৰ বিদায় ! FCT ৰ খেলুৱৈ কিনডি নাগামবা ডিজেনকেউৰ হাতত ৪-১ পইন্টত পৰাস্ত লাভলীনা ...

  IBA বিশ্ব মহিলা বক্সিঙৰ পৰা লাভলীনাৰ বিদায় ! FCT ৰ খেলুৱৈ কিনডি নাগামবা ডিজেনকেউৰ হাতত ৪-১ পইন্টত পৰাস্ত লাভলীনা ...

  অসমৰ খেলজগতৰ বাবে দু: সংবাদ। সম্প্ৰিতি তুৰস্কৰ মুল চহৰ ইষ্টানবুলত চলি থকা IBA বিশ্ব মহিলা বক্সিঙৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা বিদায় ল'লে লাভলীনা বৰগোঁহাইয়ে।

  অসমৰ খেলজগতৰ বাবে দু: সংবাদ। সম্প্ৰিতি তুৰস্কৰ মুল চহৰ ইষ্টানবুলত চলি থকা IBA বিশ্ব মহিলা বক্সিঙৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা বিদায় ল'লে লাভলীনা বৰগোঁহাইয়ে।

  অসমৰ খেলজগতৰ বাবে দু: সংবাদ। সম্প্ৰিতি তুৰস্কৰ মুল চহৰ ইষ্টানবুলত চলি থকা IBA বিশ্ব মহিলা বক্সিঙৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা বিদায় ল'লে লাভলীনা বৰগোঁহাইয়ে।

  • Share this:
  অসমৰ খেলজগতৰ বাবে দু: সংবাদ। সম্প্ৰিতি তুৰস্কৰ মুল চহৰ ইষ্টানবুলত চলি থকা IBA বিশ্ব মহিলা বক্সিঙৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা বিদায় ল'লে লাভলীনা বৰগোঁহাইয়ে।

  IBA স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত Fair Chance Team (FCT) ৰ খেলুৱৈ কিনডি নাগামবা ডিজেনকেউৰ হাতত ৪-১ পইন্টত পৰাস্ত হয় লাভলীনা বৰগোঁহাই। ২০২১ চনৰ টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাই পৰাস্ত হোৱা খৱৰ সহজ ভাৱে লব পৰা নাই ক্ৰীড়া প্ৰেমীয়ে। হতভম্ব হৈ পৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰীড়া বিশেষজ্ঞ। লাভলীনা বৰগোঁহাই পৰাস্ত হৈছে যদিও এতিয়াও IBA বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত বৰ্তী আছে অসমৰ আন গৰাকী সফল মহিলা বক্সাৰ অংকুশিতা বড়ো। উল্লেখযোগ্য যে অংকুশিতা বড়োৱে জুনিয়ৰত বিশ্ব চেম্পিয়নৰ লগতে শ্ৰেষ্ঠ বক্সাৰৰ সম্মান লাভ কৰি থৈছে। মে' মাহৰ ১৫ তাৰিখে অংকুশিতা বড়োৱে ৰিঙত নামিব। এইমুহুৰ্তত অংকুশিতা বড়োক অসমৰ ৰাইজে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। ভাল খবৰ যে অংকুশিতা বড়োৰ খেলৰ সময়ত তুৰস্কৰ ৰিঙৰ কাষত উপস্থিত থাকিব বক্সিং ইন্ডিয়াৰ সচিৱ প্ৰধান তথা অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাঃ সম্পাদক হেমন্ত কলিতা।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: