உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • new-delhi
  • »
  • মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে এক সুখবৰ ! পেট্ৰ'লৰ দাম আজি মাজনিশাৰ পৰা ৮টকা হ্ৰাস পাব, ক'ত কমিব দাম ?

  মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে এক সুখবৰ ! পেট্ৰ'লৰ দাম আজি মাজনিশাৰ পৰা ৮টকা হ্ৰাস পাব, ক'ত কমিব দাম ?

  Petrol Price Today: প্ৰতি লিটাৰ প্ৰেট্ৰ’লত হ্ৰাস পাব ৮ টকাকৈ। পূৰ্বৰ ৩০ শতাংশৰ সলনি পেট্ৰ’লৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য হ’ব ১৯.৪০ শতাংশ ভেট। দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত পেট্ৰ’লত আৰোপিত ভেট হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । ইয়াৰ ফলত দিল্লীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৮ টকাকৈ হ্ৰাস পাব।

  Petrol Price Today: প্ৰতি লিটাৰ প্ৰেট্ৰ’লত হ্ৰাস পাব ৮ টকাকৈ। পূৰ্বৰ ৩০ শতাংশৰ সলনি পেট্ৰ’লৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য হ’ব ১৯.৪০ শতাংশ ভেট। দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত পেট্ৰ’লত আৰোপিত ভেট হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । ইয়াৰ ফলত দিল্লীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৮ টকাকৈ হ্ৰাস পাব।

  Petrol Price Today: প্ৰতি লিটাৰ প্ৰেট্ৰ’লত হ্ৰাস পাব ৮ টকাকৈ। পূৰ্বৰ ৩০ শতাংশৰ সলনি পেট্ৰ’লৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য হ’ব ১৯.৪০ শতাংশ ভেট। দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত পেট্ৰ’লত আৰোপিত ভেট হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । ইয়াৰ ফলত দিল্লীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৮ টকাকৈ হ্ৰাস পাব।

  • Share this:
  Petrol Price Today: প্ৰতি লিটাৰ প্ৰেট্ৰ’লত হ্ৰাস পাব ৮ টকাকৈ। পূৰ্বৰ ৩০ শতাংশৰ সলনি পেট্ৰ’লৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য হ’ব ১৯.৪০ শতাংশ ভেট। ইয়াৰ ফলত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৮ টকাকৈ কমিব।

  বুধবাৰৰ মাজনিশাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ’ব পেট্ৰ’লৰ নতুন নিৰিখ। পেট্ৰ’লৰ প্ৰতি লিটাৰ মূল্য ৯৫.৯৭ টকা হ’ব। দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত পেট্ৰ’লত আৰোপিত ভেট হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । ইয়াৰ ফলত দিল্লীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৮ টকাকৈ হ্ৰাস পাব। বৰ্তমান ৰাজধানী চহৰখনত পেট্ৰ’লৰ প্ৰতি লিটাৰৰ মূল্য ১০৩.৯৭ টকা।

  Read all News in Assamese, Assam News Today, Entertainment News in Assamese, Business News in Assamese, Sports News in Assamese, Health News in Assamese, India News in Assamese
  Published by:Kokil Sarma
  First published: