உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • nation
  • »
  • WhatsAppএ ৬ মাহত ১.৩২ কোটি ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰিছে, কিয় জানেনে ?

  WhatsAppএ ৬ মাহত ১.৩২ কোটি ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰিছে, কিয় জানেনে ?

  ফেচবুকৰ মালিকানাধীন মেচেজিং প্লেটফৰ্ম হোৱাটছএপে কয় যে হোৱাটছএপৰ চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী উলংঘা কৰা আৰু ভাৰতৰ আইন উলংঘা কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। হোৱাটছএপে যোৱা ছয় মাহত ১.৩২ কোটি ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰিছে।

  ফেচবুকৰ মালিকানাধীন মেচেজিং প্লেটফৰ্ম হোৱাটছএপে কয় যে হোৱাটছএপৰ চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী উলংঘা কৰা আৰু ভাৰতৰ আইন উলংঘা কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। হোৱাটছএপে যোৱা ছয় মাহত ১.৩২ কোটি ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰিছে।

  ফেচবুকৰ মালিকানাধীন মেচেজিং প্লেটফৰ্ম হোৱাটছএপে কয় যে হোৱাটছএপৰ চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী উলংঘা কৰা আৰু ভাৰতৰ আইন উলংঘা কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। হোৱাটছএপে যোৱা ছয় মাহত ১.৩২ কোটি ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰিছে।

  • Share this:
  ভাৰতৰ বেছিভাগ স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে WhatsApp ব্যৱহাৰ কৰে। যদিও এই প্লেটফৰ্মে জীৱন সহজ কৰি তুলিছে, ইয়াৰ অপব্যৱহাৰো বৃদ্ধি পাইছে। ফেচবুকৰ মালিকানাধীন মেচেজিং প্লেটফৰ্ম হোৱাটছএপে কয় যে হোৱাটছএপৰ চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী উলংঘা কৰা আৰু ভাৰতৰ আইন উলংঘা কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। হোৱাটছএপে যোৱা ছয় মাহত ১.৩২ কোটি ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰিছে।

  হোৱাটছএপে যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰত ভাৰতত ২০ লাখতকৈও অধিক একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰিছে। এইটো হোৱাটছএপৰ শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত ভাৰতৰ ডিচেম্বৰ ২০২১ ৰ মাহিলী প্ৰতিবেদনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হৈছে। আমি আপোনাক কওঁ যে হোৱাটছএপৰ এই নতুন নিষিদ্ধ একাউণ্টবোৰৰ পৰিসংখ্যা ২০২১ চনৰ নৱেম্বৰত নিষিদ্ধ কৰা একাউণ্টতকৈ বেছি। কোম্পানীটোৱে ২০২১ চনৰ নৱেম্বৰত ভাৰতত প্ৰায় ১৭ লাখ হোৱাটছএপ একাউণ্ট নিষিদ্ধ কৰিছিল।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: