உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • nation
  • »
  • Indian Railways: ৰে'লৱে বোৰ্ডে ক'ৰোনা পূৰ্ব স্থিতিলৈ ঘূৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, স্বাভাৱিক সংখ্যাৰে চলিব সকলো ট্ৰেইন...

  Indian Railways: ৰে'লৱে বোৰ্ডে ক'ৰোনা পূৰ্ব স্থিতিলৈ ঘূৰি অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, স্বাভাৱিক সংখ্যাৰে চলিব সকলো ট্ৰেইন...

  ক'ৰোনাৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে, ৰে'লৱে ব'ৰ্ডে (railway board) ৰে'ল (Trains) কৰোনাৰ পূৰ্বৰ (restorer) পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰে'ল ৱে ব'ৰ্ডৰ বিষয়াসকলৰ মতে, সকলো ৰে'ল স্বাভাৱিক সংখ্যাৰে দুইৰ পৰা চাৰি দিনৰ বাবে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব।

  ক'ৰোনাৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে, ৰে'লৱে ব'ৰ্ডে (railway board) ৰে'ল (Trains) কৰোনাৰ পূৰ্বৰ (restorer) পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰে'ল ৱে ব'ৰ্ডৰ বিষয়াসকলৰ মতে, সকলো ৰে'ল স্বাভাৱিক সংখ্যাৰে দুইৰ পৰা চাৰি দিনৰ বাবে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব।

  ক'ৰোনাৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে, ৰে'লৱে ব'ৰ্ডে (railway board) ৰে'ল (Trains) কৰোনাৰ পূৰ্বৰ (restorer) পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰে'ল ৱে ব'ৰ্ডৰ বিষয়াসকলৰ মতে, সকলো ৰে'ল স্বাভাৱিক সংখ্যাৰে দুইৰ পৰা চাৰি দিনৰ বাবে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব।

  • Share this:
  ক'ৰোনাৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস হোৱাৰ লগে লগে, ৰে'লৱে ব'ৰ্ডে (railway board) ৰে'ল (Trains) কৰোনাৰ পূৰ্বৰ (restorer) পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰে'ল ৱে ব'ৰ্ডৰ বিষয়াসকলৰ মতে, সকলো ৰে'ল স্বাভাৱিক সংখ্যাৰে দুইৰ পৰা চাৰি দিনৰ বাবে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, অৰ্থাৎ সংখ্যাৰ পৰা শূন্য আঁতৰোৱা হ'ব। লগতে, কিছুমান ৰেলৰ বিশেষ শ্ৰেণী থকাৰ পিছত, ভাড়া বৃদ্ধি পাইছিল, সেয়াও আগৰ দৰেই হ'ব। ৰে'লৱে বোৰ্ডে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৰেলত কোভিড প্ৰটোকল অনুসৰণ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ, সংৰক্ষণ অবিহনে ভ্ৰমণ কৰাৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব। লগতে যাত্ৰাৰ সময়ত কম্বল, চাদৰ দিয়া নহ'ব।

  ৰে'লৱে ব'ৰ্ডে শুক্ৰবাৰে নিশা এই সন্দৰ্ভত এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। বৰ্তমানৰ ১৭৪৪ খন ৰে'ল শতাব্দী, ৰাজধানী, দূৰন্ত, মেইল আৰু এক্সপ্ৰেছত চলি আছে। এই সকলোবোৰ ৰে'ল বিশেষ ৰে'ল হিচাপে চলি আছে৷ ইয়াৰ উপৰিও, কিছুমান ৰে'ল বিশেষ হোৱাৰ পিছত ভাড়াও বৃদ্ধি পাইছিল, ৰে'ল মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলৰ মতে, ভাড়াও ক'ৰোনাৰ আগৰ দৰেই হ'ব৷

  Published by:Kokil Sarma
  First published: