உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • nation
  • »
  • পৰ্যটনস্থলী হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চাহ বিক্ৰী কৰা দোকান!

  পৰ্যটনস্থলী হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চাহ বিক্ৰী কৰা দোকান!

  প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কিশোৰকালত গুজৰাটৰ বডনগৰৰ এটা ৰেল ষ্টেচনত পিতৃৰ সৈতে চাহ বিক্ৰী কৰিছিল

  প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কিশোৰকালত গুজৰাটৰ বডনগৰৰ এটা ৰেল ষ্টেচনত পিতৃৰ সৈতে চাহ বিক্ৰী কৰিছিল

  প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কিশোৰকালত গুজৰাটৰ বডনগৰৰ এটা ৰেল ষ্টেচনত পিতৃৰ সৈতে চাহ বিক্ৰী কৰিছিল

  • Share this:
   দেশৰ এক অন্যতম পৰ্যটনস্থলী হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চাহ বিক্ৰী কৰা দোকানখন। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কিশোৰকালত গুজৰাটৰ বডনগৰৰ এটা ৰেল ষ্টেচনত পিতৃৰ সৈতে চাহ বিক্ৰী কৰিছিল।সেইখন চাহ দোকানকলৈ লৈয়ে এতিয়া এই পৰিকল্পনা কৰিছে  কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন মন্ত্ৰণালয়ে। কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন আৰু সংস্কৃতি মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ পেটেলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাত উপস্থিত হৈ অলপতে সেই বিশেষ চাহৰ দোকানখন পৰিদৰ্শন কৰে।   পিছত কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন মন্ত্ৰীয়ে অতি সোনকালে চাহৰ দোকানখনক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ যিখিনি পাৰম্ভিক কাম কাজৰ আৱশ্যকতা আছে, সেয়া আৰম্ভ কৰা হ’ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে।
   First published: