உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • nation
  • »
  • SSCয়ে GD Constableৰ বাবে উলিয়ালে ৫৮৩৭৩ ভেকেঞ্চী, জানো আহক কোন–কোন বিভাগত হ’ব ভৰ্তি

  SSCয়ে GD Constableৰ বাবে উলিয়ালে ৫৮৩৭৩ ভেকেঞ্চী, জানো আহক কোন–কোন বিভাগত হ’ব ভৰ্তি

  CAPFsৰ তৰফৰ পৰা Physical Efficiency Test (PET) আৰু Physical Standard Test (PST) পৃথক–পৃথক কেন্দ্ৰত আয়োজিত কৰা হ’ব।

  CAPFsৰ তৰফৰ পৰা Physical Efficiency Test (PET) আৰু Physical Standard Test (PST) পৃথক–পৃথক কেন্দ্ৰত আয়োজিত কৰা হ’ব।

  CAPFsৰ তৰফৰ পৰা Physical Efficiency Test (PET) আৰু Physical Standard Test (PST) পৃথক–পৃথক কেন্দ্ৰত আয়োজিত কৰা হ’ব।

  • Share this:
   SSC GD Constable 2019: ষ্টাফ ছিলেক্টচন কমিছন(SSC)য়ে কনিষ্টবল (GD) পোষ্টৰ বাবে মুঠ ৫৮৩৭৩টা খালী পদ উলিয়াইছে। CAPFs বিভাগৰ অন্তৰ্গত খালী পদসমূহ নিযুক্তি দিয়া হ’ব। CAPFsৰ তৰফৰ পৰা Physical Efficiency Test (PET) আৰু Physical Standard Test (PST) পৃথক–পৃথক কেন্দ্ৰত আয়োজিত কৰা হ’ব। কনিষ্টবল পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে SSCৰ তৰফৰ পৰা Exam in departmentsত ভৰ্তি কৰোৱালৈ লোৱা হ’ব।

   - বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটী ফ’ৰ্চ (BSF)
   - চেন্ট্রেল ইনটেলিজেঞ্চ ছিকিউৰিটী ফ’ৰ্চ (CISF)
   - চেন্ট্রেল ৰিজাৰ্ভ পুলিছ ফ’ৰ্চ (CRPF)
   - ইণ্ডো তিবেতন বৰ্ডাৰ পুলিছ (ITBP)
   - সশস্ত্ৰ সীমা বল (SSB)
   - নেচনেল ইনভেছটিগেচন এজেঞ্চী (NIA)
   - ছেক্ৰেটেৰিয়ট ছিকিউৰিটী ফ’ৰ্চ (SSF)
   - অসম ৰাইফলছত ৰাইফলমেন (জেনেৰেল ডিউটী)

   জানো আহক SSC GD Constableৰ বাবে CAPFৰ কোনটো বিভাগত, কোনটো শাখাত কিমান খালী পদ আছে।   টোকাঃ যিসকল প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হ’ব তেওঁলোকৰ পোষ্টিং দেশৰ যিকোনো ৰাজ্যত হোৱাৰ সম্ভাৱনা।

   বাচনি প্ৰক্ৰিয়া–
   যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে Physical Efficiency Test (PET) আৰু Physical Standard Test (PST) উত্তীৰ্ণ হ’ব তেওঁলোকক Detailed Medical Examination(DME)ৰ বাবে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হ’ব। মেডিকেল পৰীক্ষা লোৱাৰ মূল কাৰণেই হ’ল প্ৰাৰ্থীসকল মেডিকেলী কিমান ফিট সেয়া সুনিশ্চিত কৰা। ফাইনেল ৰিজাল্ট Computer Based Examinationৰ আধাৰত কৰা হ’ব।
   First published: