Solar Eclipse 2021: আজি ২০২১ বৰ্ষৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণ... গ্ৰহণ ক'ত ক'ত দেখা যাব, গ্ৰহণৰ সময় কেতিয়া ?

News18 Assam | News18-Assam
Updated:June 10, 2021, 10:15 AM IST
Solar Eclipse 2021: আজি ২০২১ বৰ্ষৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণ... গ্ৰহণ ক'ত ক'ত দেখা যাব, গ্ৰহণৰ সময় কেতিয়া ?
চন্দ্ৰই গ্ৰহণত সূৰ্যৰ প্ৰায় ৯৪ শতাংশ গ্ৰাস কৰিব, অৰ্থাৎ গ্ৰহণ লগাব। সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণৰ কাৰণে দিনটোত আন্ধাৰ হ'ব। এইবাৰ সূৰ্যগ্ৰহণ (Solar Eclipse) ক'ৰোনা কালত পৰিছে।

চন্দ্ৰই গ্ৰহণত সূৰ্যৰ প্ৰায় ৯৪ শতাংশ গ্ৰাস কৰিব, অৰ্থাৎ গ্ৰহণ লগাব। সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণৰ কাৰণে দিনটোত আন্ধাৰ হ'ব। এইবাৰ সূৰ্যগ্ৰহণ (Solar Eclipse) ক'ৰোনা কালত পৰিছে।

  • Share this:
আজি ২০২১ বৰ্ষৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণ। এয়া সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ য'ত চন্দ্ৰই পৃথিৱীক সম্পূৰ্ণৰূপে আৱৰি ৰাখিব। এই ক্ষেত্ৰত কেৱল সূৰ্যৰ বাহিৰৰ স্তৰহে দৃশ্যমান হ'ব। এইবাৰ দেশত সূৰ্যগ্ৰহণ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ ওচৰৰ পৰা সন্ধিয়া প্ৰায় ৫:৫২ বজাত দেখা যাব। আনহাতে, লাডাখৰ উত্তৰ অংশত, য'ত সন্ধিয়া প্ৰায় ৬.১৫ বজাত সূৰ্যাস্ত হ'ব, সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত সূৰ্যগ্ৰহণ দেখা যায়।

চন্দ্ৰই গ্ৰহণত সূৰ্যৰ প্ৰায় ৯৪ শতাংশ গ্ৰাস কৰিব, অৰ্থাৎ গ্ৰহণ লগাব। সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণৰ কাৰণে দিনটোত আন্ধাৰ হ'ব। এইবাৰ সূৰ্যগ্ৰহণ (Solar Eclipse) ক'ৰোনা কালত পৰিছে। এই গ্ৰহণ ভাৰতত আংশিকভাৱে হ'ব। আমেৰিকা যুক্তৰাজ্য, ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ উত্তৰ অংশতো আংশিক গ্ৰহণ হ'ব। সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ উত্তৰ কানাডা, গ্ৰীণলেণ্ড আৰু ৰাছিয়াত হ'ব।

সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়

বছৰটোৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণ দুপৰীয়া ১.৪২ বজাত আৰম্ভ হ'ব আৰু সন্ধিয়া ৬.৪১ বজালৈকে চলিব। এইবাৰ ভাৰতত আংশিকভাৱেহে গ্ৰহণ হ'ব।
Published by: Kokil Sarma
First published: June 10, 2021, 10:15 AM IST
আৰু চাওক
পৰৱৰ্তী বাতৰি

শেহতীয়া বাতৰি