• Home
  • »
  • News
  • »
  • nation
  • »
  • Gold Price Today: আজি দাম কমিল সোণৰ, সামান্য বাঢ়িল ৰূপৰ দাম, ফটাফট চাওক নতুন ৰেট

Gold Price Today: আজি দাম কমিল সোণৰ, সামান্য বাঢ়িল ৰূপৰ দাম, ফটাফট চাওক নতুন ৰেট

আজি সোণৰ মূল্যত সামান্য কম হোৱা দেখাৰ বিপৰীতে ৰূপৰ দাম ৪৩টকা বঢ়া দেখা যায়।

আজি সোণৰ মূল্যত সামান্য কম হোৱা দেখাৰ বিপৰীতে ৰূপৰ দাম ৪৩টকা বঢ়া দেখা যায়।

আজি সোণৰ মূল্যত সামান্য কম হোৱা দেখাৰ বিপৰীতে ৰূপৰ দাম ৪৩টকা বঢ়া দেখা যায়।

  • Share this:
নতুন দিল্লীঃ ভাৰতীয় বজাৰত আজি সোণৰ মূল্য সামান্য হ্ৰাস হোৱা দেখা যায়। দিল্লীৰ সোণ–ৰূপৰ বজাৰত সোমবাৰ অৰ্থাৎ ২৫জানুৱাৰী ২০২১ত সোণৰ দাম (Gold Price Today) প্ৰতি দহ গ্ৰামত ১৪১টকা কম হয়। আনহাতে ৰূপৰ দাম (Silver Price Today) সামান্য বঢ়া দেখা যায়। প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ মূল্য ৪৩টকা বাঢ়ে। বিগত ব্যৱসায়িক সত্ৰত দিল্লীৰ সোণ–ৰূপৰ বজাৰত সোণৰ দাম প্ৰতি দহ গ্ৰামত ৪৮,৬৫০টকা বন্ধ হৈছিল। আনহাতে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬৫,৯৭৬টকা আছিল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত (International Markets) সোণৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ বিপৰীতে ৰূপৰ মূল্য বঢ়া দেখা যায়।

সোণৰ নতুন দাম (Gold Price, 25 January 2021)
দিল্লীৰ সোণ–ৰূপৰ বজাৰত সোমবাৰে গল্ডৰ মূল্য প্ৰতি দহ গ্ৰামত ১৪১টকা হ্ৰাস পায়। ৰাজধানী দিল্লীত (Delhi) ৯৯.৯ গ্ৰাম বিশুদ্ধতাৰ সোণৰ নতুন মূল্য ৪৮,৫০৯টকা প্ৰতি দহ গ্ৰামত আছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে ব্যৱসায়িক সত্ৰ সোণৰ মূল্য প্ৰতি দহ গ্ৰামত ৪৮,৬৫০টকাত বন্ধ হৈছিল। আনহাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত সোণৰ মূল্য হ্ৰাস পাই প্ৰতি আউন্সত ১,৮৫৩.২৬ডলাৰ হয়।

ৰূপৰ নতুন মূল্য (Silver Price, 25 January 2021)

ৰূপৰ মূল্য সোমবাৰে সামান্য বঢ়া দেখা যায়। দিল্লীৰ সোণ–ৰূপৰ বজাৰত আজি ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৪৩টকা বাঢ়ে। এতিয়া ৰূপৰ দাম ৬৬,০১৯ টকা প্ৰতি কিলোগ্ৰাম হয়গৈ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত (International Market) আজি ৰূপৰ মূল্য কালিৰ স্তৰত ২৫.৫৫ডলাৰ প্ৰতি আউন্স আছিল।
First published:

শেহতীয়া বাতৰি