உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • nation
  • »
  • Ayodhya Verdict: আৰম্ভ হ’ল ৰায়দান, ৰায়ৰ ক’পিত স্বাক্ষৰ ৫ ন্যায়াধীশৰ

  Ayodhya Verdict: আৰম্ভ হ’ল ৰায়দান, ৰায়ৰ ক’পিত স্বাক্ষৰ ৫ ন্যায়াধীশৰ

  আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰায়দান প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা

  আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰায়দান প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা

  আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰায়দান প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা

  • Share this:
   আৰম্ভ হ’ল গোচৰৰ ৰায়দান। আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰায়দান প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈয়ে আৰম্ভ কৰিলে ৰায়দান। ৰায়ৰ ক’পিত ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ কৰিছে ৫ ন্যায়াধীশে।
   First published: