Ayodhya Verdict: আৰম্ভ হ’ল ৰায়দান, ৰায়ৰ ক’পিত স্বাক্ষৰ ৫ ন্যায়াধীশৰ

আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰায়দান প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা

News18-Assam
Updated:November 9, 2019, 11:04 AM IST
Ayodhya Verdict: আৰম্ভ হ’ল ৰায়দান,  ৰায়ৰ ক’পিত স্বাক্ষৰ ৫ ন্যায়াধীশৰ
আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰায়দান প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা
News18-Assam
Updated: November 9, 2019, 11:04 AM IST
আৰম্ভ হ’ল গোচৰৰ ৰায়দান। আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰায়দান প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ গগৈয়ে আৰম্ভ কৰিলে ৰায়দান। ৰায়ৰ ক’পিত ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ কৰিছে ৫ ন্যায়াধীশে।
আৰু চাওক পৰৱৰ্তী বাতৰি