உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • nation
  • »
  • গুৱাহাটীত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়ক, যিকোনো মুহূৰ্তত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ পতন হোৱাৰ আশংকা!

  গুৱাহাটীত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়ক, যিকোনো মুহূৰ্তত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ পতন হোৱাৰ আশংকা!

  মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ অঘাৰী চৰকাৰক বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্ট এই বিধায়কসকল। মন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেৰ বিসম্বাদৰ পিছতে বিপদত উদ্ধৱ থাকৰে চৰকাৰ।

  মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ অঘাৰী চৰকাৰক বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্ট এই বিধায়কসকল। মন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেৰ বিসম্বাদৰ পিছতে বিপদত উদ্ধৱ থাকৰে চৰকাৰ।

  মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ অঘাৰী চৰকাৰক বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্ট এই বিধায়কসকল। মন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেৰ বিসম্বাদৰ পিছতে বিপদত উদ্ধৱ থাকৰে চৰকাৰ।

  • Share this:
  গুৱাহাটীত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি। গুৱাহাটীত বাহৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কৰ। শিৱসেনাৰ ৪০ বিধায়কে বাহৰ পাতিছে গুৱাহাটীত। বিশেষ বিমানযোগে পুৱাই উপস্থিত হ’ল গুৱাহাটীত। হোটেল ৰেডিচন ব্লুত বাহৰ পাতিছে এই বিধায়কসকলে। সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে আদৰণি জনালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কক। বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়েও আদৰণি জনায় বিধায়কসকলক।

  মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ অঘাৰী চৰকাৰক বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্ট এই বিধায়কসকল। মন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেৰ বিসম্বাদৰ পিছতে বিপদত উদ্ধৱ থাকৰে চৰকাৰ। MVA চৰকাৰৰ আছিল ১৬৯জন বিধায়ক। বিসম্বাদী ৪০জনক বাদ দিলে থাকিব ১২৯জন বিধায়ক। এই মুহূৰ্তত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ লাগে ৪৩জন বিধায়ক। বিজেপি আৰু মিত্ৰ দলৰ আছে ১১৩জন বিধায়ক। চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বিজেপিক লাগে আৰু ৩০জন বিধায়ক। যিকোনো মুহূৰ্তত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ পতন হোৱাৰ আশংকা।

  উল্লেখযোগ্য যে এসময়ত উদ্ধৱ থাকৰেৰ সোঁহাত স্বৰূপ আছিল একনাথ সিন্দে। শিৱসেনাক লৈ কিছু দিনৰ পৰা অসন্তুষ্ট হৈ আছিল একনাথ। একনাথ সিন্দে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নগৰ উন্নয়ন আৰু PWD মন্ত্ৰী। মঙলবাৰে শিৱসেনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীৰ পৰা একনাথক অপসাৰণ কৰা হয়।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: