உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • nation
  • »
  • মাত্ৰ ১০ টকা দিয়ক আৰু ঘৰলৈ লৈ আনক ১২ ৱাটৰ LED বাল্ব ! কেনেকৈ সম্ভৱ এয়া ...

  মাত্ৰ ১০ টকা দিয়ক আৰু ঘৰলৈ লৈ আনক ১২ ৱাটৰ LED বাল্ব ! কেনেকৈ সম্ভৱ এয়া ...

  12 watt-7watt bulb in 10Rs: চি.ই.এছ.এল.-ৰ অৰ্থ হৈছে চৰকাৰী কোম্পানী কনভাৰ্জেঞ্চ এনাৰ্জি চাৰ্ভিচেছ লিমিটেডে একে হাৰত এটা পৰিয়ালৰ বাবে ৫ টা বাল্ব আগবঢ়াইছে। এই ৭ ৰ পৰা ১২ ৱাটৰ বাল্বগ্ৰাম উজলা কাৰ্যসূচীৰ (Gram Ujala Scheme) অধীনত বিক্ৰী কৰা হয়।

  12 watt-7watt bulb in 10Rs: চি.ই.এছ.এল.-ৰ অৰ্থ হৈছে চৰকাৰী কোম্পানী কনভাৰ্জেঞ্চ এনাৰ্জি চাৰ্ভিচেছ লিমিটেডে একে হাৰত এটা পৰিয়ালৰ বাবে ৫ টা বাল্ব আগবঢ়াইছে। এই ৭ ৰ পৰা ১২ ৱাটৰ বাল্বগ্ৰাম উজলা কাৰ্যসূচীৰ (Gram Ujala Scheme) অধীনত বিক্ৰী কৰা হয়।

  12 watt-7watt bulb in 10Rs: চি.ই.এছ.এল.-ৰ অৰ্থ হৈছে চৰকাৰী কোম্পানী কনভাৰ্জেঞ্চ এনাৰ্জি চাৰ্ভিচেছ লিমিটেডে একে হাৰত এটা পৰিয়ালৰ বাবে ৫ টা বাল্ব আগবঢ়াইছে। এই ৭ ৰ পৰা ১২ ৱাটৰ বাল্বগ্ৰাম উজলা কাৰ্যসূচীৰ (Gram Ujala Scheme) অধীনত বিক্ৰী কৰা হয়।

  • Share this:
  12 watt-7watt bulb in 10Rs: যদি আপোনাক কোৱা হয় যে আপুনি মাত্ৰ ১০ টকাত ১২ ৱাটলৈকে এলইডি বাল্ব এটা কিনিব পাৰে, আপুনি সম্ভৱতঃ বিশ্বাস নকৰিব? যদি আপোনাক কোৱা হয় যে আপুনি সেই বাল্বটোত তিনি বছৰৰ গেৰাণ্টি পাব, আপুনি ক'ব ধেমালি কৰা বন্ধ কৰক। কিন্তু এইটো এটা কৌতুক নহয়। চি.ই.এছ.এল.-ৰ অৰ্থ হৈছে চৰকাৰী কোম্পানী কনভাৰ্জেঞ্চ এনাৰ্জি চাৰ্ভিচেছ লিমিটেডে একে হাৰত এটা পৰিয়ালৰ বাবে ৫ টা বাল্ব আগবঢ়াইছে। এই ৭ ৰ পৰা ১২ ৱাটৰ বাল্বগ্ৰাম উজলা কাৰ্যসূচীৰ (Gram Ujala Scheme) অধীনত বিক্ৰী কৰা হয়।

  গ্ৰাম উজলা যোজনা (Gram Ujala Yojana) বৰ্তমান বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক আৰু তেলেংগানাত চলি আছে। ইয়াত গ্ৰাম্য পৰিয়ালবোৰে বাল্ব ল'ব পাৰে। গ্ৰাম উজলা আঁচনি খন ৩১ মাৰ্চ, ২০২২ লৈকে চলিব। যদি আপুনি এই ৰাজ্যসমূহত বাস কৰে তেন্তে আপুনি এই সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰে।

  Read all News in Assamese, Assam News Today, Entertainment News in Assamese, Business News in Assamese, Sports News in Assamese, Health News in Assamese, India News in Assamese

  চি.ই.এছ.এল. শিবিৰে বাল্ব বিতৰণ কৰে, অৰ্থাৎ বাল্ব পাবলৈ বিশেষ পৰিশ্ৰম কৰিব নালাগে। মাত্ৰ ১০ টকা দিয়ক আৰু বাল্বটো ঘৰলৈ লৈ যাওক।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: