உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • Link PAN with Aadhaar: Pan Cardৰ সৈতে Aadhaar Card লিংক কৰাৰ সময়সীমা পুনৰ বৃদ্ধি, ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অন্তিম তাৰিখ ...

  Link PAN with Aadhaar: Pan Cardৰ সৈতে Aadhaar Card লিংক কৰাৰ সময়সীমা পুনৰ বৃদ্ধি, ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অন্তিম তাৰিখ ...

  কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেন কাৰ্ড (Pan Card) আধাৰ কাৰ্ডৰ (Aadhaar Card) সৈতে সংযোগ কৰাৰ সময়সীমা ৩০ জুন, ২০২১ ৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২১ লৈ বৃদ্ধি কৰিছে।

  কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেন কাৰ্ড (Pan Card) আধাৰ কাৰ্ডৰ (Aadhaar Card) সৈতে সংযোগ কৰাৰ সময়সীমা ৩০ জুন, ২০২১ ৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২১ লৈ বৃদ্ধি কৰিছে।

  কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেন কাৰ্ড (Pan Card) আধাৰ কাৰ্ডৰ (Aadhaar Card) সৈতে সংযোগ কৰাৰ সময়সীমা ৩০ জুন, ২০২১ ৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২১ লৈ বৃদ্ধি কৰিছে।

  • Share this:
  কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেন কাৰ্ড (Pan Card) আধাৰ কাৰ্ডৰ (Aadhaar Card) সৈতে সংযোগ কৰাৰ সময়সীমা ৩০ জুন, ২০২১ ৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২১ লৈ বৃদ্ধি কৰিছে। এই তথ্য বিত্ত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে দিছে।

  লিংক নকৰিলে অচল হৈ পৰিব আপোনাৰ পেন কাৰ্ড -
  আয়কৰ বিভাগৰ মতে, যদি পেন কাৰ্ডৰ ধাৰকসকলে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত আধাৰৰ সৈতে পেন লিংক নকৰে তেন্তে পেন কাৰ্ড নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ, ই কাম নকৰিব। যিসকল লোকে পেনৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে বিত্তীয় লেনদেন কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও, জৰিমনাও পৰিশোধ কৰিব লাগিব।

  SMS প্ৰেৰণ কৰি কেনেকৈ আধাৰৰ সৈতে পেন কাৰ্ডক লিংক কৰিব -

  ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ফোনত UIDPAN টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত ১২টা সংখ্যাযুক্ত আধাৰ নম্বৰ টাইপ কৰক। ১০টা সংখ্যাযুক্ত পেন নম্বৰ টাইপ কৰক। আৰু 567678 বা 56161 নম্বৰত SMSটো প্ৰেৰণ কৰক। উদাহৰণস্বৰূপে, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q .

  পেন কাৰ্ডক আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰাৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া -
  ১. আপুনি আয়কৰ বিভাগৰ Website - https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home যাওক।

  ২. বাওঁফালে Link Aadhaar ক্লিক কৰক।

  ৩. এতিয়া পেন, আধাৰ নম্বৰ আৰু আধাৰত থকা আপোনাৰ নাম পূৰণ কৰক।

  ৪. তাৰ পিছত Captcha কোড প্ৰবিষ্ট কৰক আৰু লিংক আধাৰত ক্লিক কৰক।

  ৫. এটা নিশ্চিতকৰণ পৃষ্ঠা খুলিব য'ত দেখুৱাব যে পেন সফলতাৰে আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰা হৈছে ।

  আপুনি NSDL বা UTIITSL ৰ সেৱা কেন্দ্ৰ লৈ গৈও লিংক কৰিব পাৰে -
  পেন সেৱা প্ৰদানকাৰী, NSDL বা UTIITSL ৰ সেৱা কেন্দ্ৰলৈ গৈও পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে প্ৰপত্ৰ Annexure-I পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰতিলিপিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এই প্ৰক্ৰিয়াত এটা নিৰ্দিষ্ট মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপুনি।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: