உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • NEUFCৰ প্ৰথমখন ঘৰুৱা মেচ, সমৰ্থকলৈ বিনামূলীয়া বাছ সেৱা

  NEUFCৰ প্ৰথমখন ঘৰুৱা মেচ, সমৰ্থকলৈ বিনামূলীয়া বাছ সেৱা

  নৱাগত ওড়িশা FCৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে সৰুসজাইৰ ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়ামত যুঁজত নামিব NEUFC

  নৱাগত ওড়িশা FCৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে সৰুসজাইৰ ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়ামত যুঁজত নামিব NEUFC

  নৱাগত ওড়িশা FCৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে সৰুসজাইৰ ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়ামত যুঁজত নামিব NEUFC

  • Share this:
   ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন ঘৰুৱা মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেড FCএ ৷ নৱাগত ওড়িশা FCৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে সৰুসজাইৰ ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়ামত যুঁজত নামিব NEUFC ৷   এই মেচখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ASTCৰ সহযোগত ISL আৰু NEUFCএ গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পন্থা ৷ মহানগৰীৰ ১০টা স্থানৰ পৰা ISL আৰু NEUFCৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰা এই বাছসমূহেৰে ষ্টেডিয়ামলৈ আহিব পাৰিব সমৰ্থকসকল ৷
   First published: