உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • Fixed Deposits: পঞ্জাৱ নেচনেল বেংকৰ এই FD আঁচনিয়ে আপোনাক দিব অধিক সুত, জানক কিমান দিনত আপুনি লাভ কৰিব এক ভাল ৰিটাৰ্ণ ?

  Fixed Deposits: পঞ্জাৱ নেচনেল বেংকৰ এই FD আঁচনিয়ে আপোনাক দিব অধিক সুত, জানক কিমান দিনত আপুনি লাভ কৰিব এক ভাল ৰিটাৰ্ণ ?

  যদি আপুনিও FD কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেন্তে জানি লওক দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ বেংক পঞ্জাৱ নেচনেল বেংকৰ এই FD আঁচনিৰ বিষয়ে ।

  যদি আপুনিও FD কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেন্তে জানি লওক দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ বেংক পঞ্জাৱ নেচনেল বেংকৰ এই FD আঁচনিৰ বিষয়ে ।

  যদি আপুনিও FD কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেন্তে জানি লওক দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ বেংক পঞ্জাৱ নেচনেল বেংকৰ এই FD আঁচনিৰ বিষয়ে ।

  • Share this:
  ধন সঞ্চয় কৰিব বিচৰা অধিকাংশ লোকৰ বাবে আজিও প্ৰথম পছন্দৰ বিকল্প হৈছে বেংক FD (Fixed Deposit) । কিয়নো ই হৈছে এক সুৰক্ষিত বিনিয়োগৰ উত্তম বিকল্প । বৰ্তমান FDৰ ওপৰত সুতৰ হাৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও ই সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় ।

  ইয়াৰ মাজতে বহু বেংকে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ফিক্সড ডিপোজিট (FD) জমাৰ ওপৰত সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিছে। একে সময়তে কিছুমান বেংকে নতুন FD আঁচনিও আৰম্ভ কৰিছে। দেশৰ দ্বিতীয়টো সৰ্ববৃহৎ বেংক পঞ্জাৱ নেচনেল বেংক (PNB)ও FDৰ প্ৰতি গ্ৰাহকৰ আগ্ৰহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লৈ আহিছে এক FD বিশেষ আঁচনি ।

  ৭ দিনৰ পৰা ১০ বছৰলৈ কৰিব পাৰে FD -

  লক্ষ্যণীয় যে বেংকত ৭ দিনৰ পৰা ১০ বছৰলৈকে FD কৰিব পাৰি । যদিও নিজৰ হ্ৰস্বম্যাদী বা দীৰ্ঘম্যাদী বিত্তীয় লক্ষ্য অনুসৰি সুবিধা অনুসৰি হ্ৰস্ব বা দীৰ্ঘম্যাদী FD আঁচনি গ্ৰহণ কৰাটো গ্ৰাহকৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰে।

  PNBৰ উত্তম ফিক্সড ডিপোজিট -

  PNB বেংকৰ 'উত্তম ফিক্সড ডিপোজিট'(Uttam Fixed Deposit Scheme) আঁচনি হৈছে এক নন কলেবল FD আঁচনি । এই আঁচনিখনত ১৫ লাখ টকাৰ অধিক কিন্তু ২ কোটি টকাতকৈ কম টাৰ্ম ডিপোজিট (Term Deposit) কৰিব পাৰি । ১ জানুৱাৰী ২০২১ পৰা ইয়াক প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে ।

  সুতৰ হাৰ এনেধৰণৰ -
  >> ৯১-১৭৯ দিনৰ ম্যাদত ৪.০৫ শতাংশ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ৪.০৫ শতাংশ
  >> ১৮০-২৭০ দিনৰ সময়ত ৪.৪৫ শতাংশ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ৪.৪৭ শতাংশ
  >> ২৭১ দিনৰ পৰা বাবে ১ বছৰতকৈ কম ম্যাদৰ বাবে ৪.৫৫ শতাংশৰ পৰা , জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ৪.৬০ শতাংশ
  >> ১ বছৰৰ ম্যাদত ৫.২৫ শতাংশ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ৫.৩৫ শতাংশ
  >> ১ ৰ পৰা ২ বছৰৰ ম্যাদত ৫.২৫ শতাংশ , জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ৫.৩৫ শতাংশ
  >> ২ বছৰৰ পৰা ৩ বছৰৰ ম্য়াদত ৫.২৫ শতাংশ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ৫.৩৫ শতাংশ
  >> ৩ ৰ পৰা ৫ বছৰৰ ম্যাদত ৫.৩৫ শতাংশ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ৫.৭৬ শতাংশ
  >> ৫ ৰ পৰা ১০ বছৰৰ ম্যাদত ৫.৩৫ শতাংশ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ৬.০৯ শতাংশ

  PNBৰ উত্তম ফিক্সড ডিপোজিটৰ ম্যাদ হৈছে ৯১ দিনৰ পৰা ১২০ মাহ ।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: