• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ... লাভলীনাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ প্ৰতিজন ভাৰতীয়, মোদীয়ে ক'লে,'প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে বিশেষকৈ অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এয়া অপৰিসীম গৌৰৱৰ বিষয়'

দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ... লাভলীনাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ প্ৰতিজন ভাৰতীয়, মোদীয়ে ক'লে,'প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে বিশেষকৈ অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এয়া অপৰিসীম গৌৰৱৰ বিষয়'

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে(PM Narendra Modi) লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সৈতে কথা পাতে আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনায়।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে(PM Narendra Modi) লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সৈতে কথা পাতে আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনায়।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে(PM Narendra Modi) লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সৈতে কথা পাতে আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনায়।

  • Share this:
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সৈতে কথা পাতে আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনায়।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক কয় যে তেওঁৰ জয় আমাৰ নাৰী শক্তিৰ প্ৰতিভা আৰু দৃঢ়তাৰ প্ৰমাণ। তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁৰ সফলতা প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে, বিশেষকৈ অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে অপৰিসীম গৌৰৱৰ বিষয়। টুইটাৰযোগেও লাভলীনাক প্ৰশংসা কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে।

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইক।
Published by:Kokil Sarma
First published:

শেহতীয়া বাতৰি