உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • Petrol-Diesel Price : প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে পেট্ৰ’ল–ডিজেলৰ দাম, চাওক আপোনাৰ ঠাইত আজি কিমান দাম?

  Petrol-Diesel Price : প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে পেট্ৰ’ল–ডিজেলৰ দাম, চাওক আপোনাৰ ঠাইত আজি কিমান দাম?

  আজি গুৱাহাটীত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লত দাম বৃদ্ধি পালে ১.০৪ টকাকৈ। এই বৃদ্ধিৰ ফলত গুৱাহাটীত আজি প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৫.৮১ টকা।

  আজি গুৱাহাটীত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লত দাম বৃদ্ধি পালে ১.০৪ টকাকৈ। এই বৃদ্ধিৰ ফলত গুৱাহাটীত আজি প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৫.৮১ টকা।

  আজি গুৱাহাটীত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লত দাম বৃদ্ধি পালে ১.০৪ টকাকৈ। এই বৃদ্ধিৰ ফলত গুৱাহাটীত আজি প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৫.৮১ টকা।

  • Share this:
  প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ দাম। ইন্ধনৰ ধাৰাবাহিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে মাধমাৰ শোধাইছে সাধাৰণ জনতাক। দেশৰ প্ৰায় ৰাজ্যতে এতিয়া পেট্ৰ’লৰ দাম ১০০ৰ ওপৰত। সমানে বাঢ়িছে ডিজেল, ৰন্ধন গেছ, চিএনজিৰ দামো। যাৰ ফলত এতিয়া গাড়ীখন লৈ ওলাই যাবলৈ দহবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই। কেৱল পেট্ৰ’ল–ডিজেলেই নহয়, বজাৰত প্ৰতিবিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ আকাশচোৱা দাম।

  আজি গুৱাহাটীত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লত দাম বৃদ্ধি পালে ১.০৪ টকাকৈ। এই বৃদ্ধিৰ ফলত গুৱাহাটীত আজি প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৫.৮১ টকা। আনহাতে, ডিজেলত আজি বৃদ্ধি পালে ৯৯ পইচাকৈ। গুৱাহাটীত আজি প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ দাম হৈছেগৈ ৯১.৫৫ টকা।

  অসমৰ কেইখনমান জিলাৰ আজিৰ পেট্ৰ’ল–ডিজেলৰ দাম –

  কামৰূপ (গ্ৰাম্য)ত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৫.৮১ টকা, ডিজেল ৯১.৫৫ টকা প্ৰতিলিটাৰত।

  বৰপেটাত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৬.৩২ টকা, ডিজেল ৯২.০২ টকা প্ৰতিলিটাৰত।

  বঙাইগাঁৱত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৫.৬৫ টকা, ডিজেল ৯১.৩৯ টকা প্ৰতিলিটাৰত।

  দৰঙত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৬.০৭ টকা, ডিজেল ৯১.৭৮ টকা প্ৰতিলিটাৰত।

  ডিব্ৰুগড়ত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৬.৭৪ টকা, ডিজেল ৯২.৪০ টকা প্ৰতিলিটাৰত।

  গোৱালপাৰাত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৬.৫৭ টকা, ডিজেল ৯২.২৫ টকা প্ৰতিলিটাৰত।

  গোলাঘাটত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৫.৮৩ টকা, ডিজেল ৯১.৫৬ টকা প্ৰতিলিটাৰত।

  যোৰহাটত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৫.৯৮ টকা, ডিজেল ৯১.৭০ টকা প্ৰতিলিটাৰত।

  লখিমপুৰত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৮.১২ টকা, ডিজেল ৯৩.৭০ টকা প্ৰতিলিটাৰত।

  নগাঁৱত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৬.৮২ টকা, ডিজেল ৯২.৫৭ টকা প্ৰতিলিটাৰত।

  নলবাৰীত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৬.৩৬ টকা, ডিজেল ৯২.০৫ টকা প্ৰতিলিটাৰত।

  শিৱসাগৰত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৭.০০ টকা, ডিজেল ৯২.৬৫ টকা প্ৰতিলিটাৰত।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: