உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • Numerology Horoscope 12 May: আপোনাৰ ১২ মে'ৰ দিনটোক লৈ সংখ্যাতত্ত্বমূলক পৰামৰ্শ, চাওক আজিৰ ভাগ্যলিপি

  Numerology Horoscope 12 May: আপোনাৰ ১২ মে'ৰ দিনটোক লৈ সংখ্যাতত্ত্বমূলক পৰামৰ্শ, চাওক আজিৰ ভাগ্যলিপি

  যদি আপোনাৰ জন্ম ২, ১১, ২০, ২৯ তাৰিখে হয়, বিভ্ৰান্তি থাকিব।

  যদি আপোনাৰ জন্ম ২, ১১, ২০, ২৯ তাৰিখে হয়, বিভ্ৰান্তি থাকিব।

  যদি আপোনাৰ জন্ম ২, ১১, ২০, ২৯ তাৰিখে হয়, বিভ্ৰান্তি থাকিব।

  • Share this:
  ভাৰতীয়ৰ মতে, সংখ্যাতত্ত্বমূলক (Numerology Suggestions) পৰামৰ্শৰ আধাৰত ভাগ্যও নিৰ্ণয় কৰা হয়। সাধাৰণতে, জন্ম তাৰিখ অনুসৰি, সংখ্যাতত্ত্বৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্য গণনা কৰা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, ধৰি লওঁ যে কাৰোবাৰ জন্ম তাৰিখ হৈছে ১১। এই ক্ষেত্ৰত, তেওঁৰ জন্ম সংখ্যা হ'ব ১ + ১ = ২। ফলস্বৰূপে, তেওঁ সংখ্যাতত্ত্বমূলক পৰামৰ্শ #২-ৰ গণনা চাব লাগিব। অৰ্থাৎ, নিজৰ জন্ম তাৰিখৰ যোগফল গণনা কৰি সংখ্যাতত্ত্বগত পৰামৰ্শ গণনা কৰা হয়। এতিয়া সংখ্যাতত্ত্ব অনুসৰি, আজিৰ জন্মদিনৰ বাবে কি আছে চাওঁ আহক!

  #Number 1

  (যদি আপুনি ১, ১০, ১৯, ২৮ তাৰিখে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছে):  আপোনাক কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰু সম্পৰ্কত সন্মান কৰা হ'ব। বিভিন্ন কাৰণত পুৰস্কৃত হোৱাৰ সুযোগো আছে।

  শুভ ৰং: কমলা

  ভাগ্যৱান দিন দেওবাৰ আৰু বুধবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ৩

  দান: এগৰাকী মহিলাক কমলা কাপোৰৰ টুকুৰা এটা দান কৰক

  #Number 2

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ২, ১১, ২০, ২৯ তাৰিখে হয়) : বিভ্ৰান্তি থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠসকলে বিভিন্ন ধৰণে দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব।

  শুভ ৰং:  একুৱা

  ভাগ্যৱান দিন সোমবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ২

  দান: অনাথসকলক পান কৰিবলৈ গাখীৰ দান কৰক

  #Number 3

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৩, ১২, ২১, ৩০ তাৰিখে হয়): আপোনাৰ মাতৃ আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদত পদোন্নতি হ'ব। আপোনাৰ ভাষণৰ দ্বাৰা আনসকল আচৰিত আৰু প্ৰভাৱিত হ'ব।

  শুভ ৰং কমলা

  ভাগ্যৱান দিন বৃহস্পতিবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ৩ আৰু ১

  দান: অনুগ্ৰহ কৰি আজি মন্দিৰলৈ  কেশৰ দান কৰক

  #Number 4

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৪, ১৩, ২২, ৩১ তাৰিখে হয়): ৰাজনীতি আৰু ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত সকলৰ বাবে এটা শুভ দিন।  ভেজ  খোৱা পৰিহাৰ কৰিব।

  শুভ ৰং  নীলা

  ভাগ্যৱান দিন শনিবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ৯

  দান: দৰিদ্ৰ লোকক কম্বল বা কাপোৰ দান কৰক

  #Number 5

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৫, ১৪, ২৩ তাৰিখে হয়): আপোনাৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰাৰ আৰু আপোনাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ দিন। সম্পদ, খ্যাতি, সমৃদ্ধি সকলো পাব।

  শুভ ৰং:  সেউজীয়া

  ভাগ্যৱান দিন বুধবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ৫

  দানঃ অনুগ্ৰহ কৰি  সেউজীয়া পাচলি দান কৰক

  #Number 6

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৬, ১৫, ২৪ তাৰিখে হয়): জীৱনসংগী আৰু শিশুৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ বাবে আদৰ্শ দিন। সম্পত্তি ক্ৰয় আৰু বিক্ৰী কৰাৰ বাবে এইটো এটা ভাল দিন।

  শুভ ৰং: নীলা

  ভাগ্যৱান দিন শুক্ৰবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ৬

  দান: অনুগ্ৰহ কৰি আশ্ৰমলৈ বগা মিঠাই দান কৰক

  #Number 7

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৭, ১৬, ২৫ তাৰিখে হয়) : আপুনি আইনী গোচৰ জিকিব। কাৰোবাক টকা ধাৰ দিয়াৰ আগতে সাৱধান হ'ব।

  শুভ ৰং: টীল

  ভাগ্যৱান দিন সোমবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা  ৭

  দান: ব্ৰঞ্জ বা তামৰ সামগ্ৰী দান কৰক

  #Number 8

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৮, ১৭, ২৬ তাৰিখে হয়): আপুনি  মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ৰোমান্টিক অনুভূতি  বাস্তৱত পৰিণত হ'ব পাৰে।

  শুভ ৰং:  সাগৰীয় নীলা

  ভাগ্যৱান দিন শুকুৰবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ৬

  দান: দৰিদ্ৰ লোকক তৰমুজ দান কৰক

  #Number 9

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৯, ১৮, ২৭ তাৰিখে হয়): শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অভিনয় আদি বৃত্তিত জড়িতসকলৰ বাবে  সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দিন। যদি আপুনি সম্পত্তিটোৰ সৈতে কৰবাত মধ্যস্থতা কৰিব লগা হয়,  কৰিব।

  শুভ ৰং: বেঙুণীয়া

  ভাগ্যৱান দিন মঙলবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ৯

  দান:  ৰঙা শাৰী দান কৰক
  Published by:Gautam Barman
  First published: