உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • Numerology Horoscope 22 June: সংখ্যাতাত্ত্বিক ৰাশিফলত চাওক ২২ জুনৰ দিনটো, সফলতাৰ বাবে কি দান কৰা উচিত?

  Numerology Horoscope 22 June: সংখ্যাতাত্ত্বিক ৰাশিফলত চাওক ২২ জুনৰ দিনটো, সফলতাৰ বাবে কি দান কৰা উচিত?

  যদি আপোনাৰ জন্ম ২২ তাৰিখে হয়, আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমে দিনটোৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব।

  যদি আপোনাৰ জন্ম ২২ তাৰিখে হয়, আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমে দিনটোৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব।

  যদি আপোনাৰ জন্ম ২২ তাৰিখে হয়, আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমে দিনটোৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব।

  • Share this:
  ভাৰতীয়ৰ মতে, সংখ্যাতত্ত্বমূলক (Numerology Suggestions) পৰামৰ্শৰ আধাৰত ভাগ্যও নিৰ্ণয় কৰা হয়। সাধাৰণতে, জন্ম তাৰিখ অনুসৰি, সংখ্যাতত্ত্বৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্য গণনা কৰা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, ধৰি লওঁ যে কাৰোবাৰ জন্ম তাৰিখ হৈছে ১১। এই ক্ষেত্ৰত, তেওঁৰ জন্ম সংখ্যা হ'ব ১ + ১ = ২। ফলস্বৰূপে, তেওঁ সংখ্যাতত্ত্বমূলক পৰামৰ্শ #২-ৰ গণনা চাব লাগিব। অৰ্থাৎ, নিজৰ জন্ম তাৰিখৰ যোগফল গণনা কৰি সংখ্যাতত্ত্বগত পৰামৰ্শ গণনা কৰা হয়। এতিয়া সংখ্যাতত্ত্ব অনুসৰি, আজিৰ জন্মদিনৰ বাবে কি আছে চাওঁ আহক!

  #Number 1

  (যদি আপুনি ১, ১০, ১৯, ২৮ তাৰিখে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছে): ইতিবাচক মনোভাব ৰাখিব আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাব নালাগে। সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি টকা উপাৰ্জন কৰাৰ সুযোগ আছে।

  শুভ ৰং: নীলা

  ভাগ্যৱান দিন দেওবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ১

  দান: দৰিদ্ৰ লোকসকলক কল দান কৰক

  #Number 2

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ২, ১১, ২০, ২৯ তাৰিখে হয়) :  আনৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ পৰা সাৱধান হওক। আপুনি বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি আপোচ কৰিব লাগিব।

  শুভ ৰং: আকাশী  নীলা

  ভাগ্যৱান দিন সোমবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা  ৬

  দান: মন্দিৰলৈ বগা মিঠাই দান কৰক

  #Number 3

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৩, ১২, ২১, ৩০ তাৰিখে হয়): বন্ধু আৰু সহকৰ্মীৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি হ'ব পাৰে। বিভ্ৰান্তি পৰিহাৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ কথা স্পষ্ট কৰক।

  শুভ ৰং কমলা

  ভাগ্যৱান দিন বৃহস্পতিবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ১ আৰু ৩

  দান: মহিলা সহায়কক সেন্দূৰ দান কৰক

  #Number 4

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৪, ১৩, ২২, ৩১ তাৰিখে হয়): আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমে আজিৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। দিনটো মনোৰঞ্জন বা ভ্ৰমণত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আদৰ্শ দিন।

  শুভ ৰং  নীলা আৰু কমলা

  ভাগ্যৱান দিন শুকুৰবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ৯

  দান: দৰিদ্ৰ লোকসকলক নেমুসদৃশ ফল দান কৰক

  #Number 5

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৫, ১৪, ২৩ তাৰিখে হয়): আপোনাৰ বুদ্ধিয়ে আপোনাক সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰিব। বেংকাৰ, খেলুৱৈ আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বিশেষ সৌভাগ্য লাভ কৰিব।

  শুভ ৰং:  একুৱা

  ভাগ্যৱান দিন বুধবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ৫

  দানঃ দৰিদ্ৰ লোকক সেউজীয়া ৰঙৰ কল দান কৰক

  #Number 6

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৬, ১৫, ২৪ তাৰিখে হয়):  বৰ্তমান পৰিস্থিতিত সুখী হওক। এটা নতুন সুযোগ এৰাই চলা ভাল। যিসকলে নতুন ঘৰ বা নতুন চাকৰি বিচাৰি আছে তেওঁলোকে ২২ জুনৰ দিনটোত ভাল খবৰ পাব।

  শুভ ৰং: টীল

  ভাগ্যৱান দিন শুকুৰবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা  ৬

  দান:  দৰিদ্ৰলোকক মিঠাই দান কৰক

  #Number 7

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৭, ১৬, ২৫ তাৰিখে হয়) : ভৱিষ্যতৰ উন্নতিৰ বাবে সাজু হওক। শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ বিজয় নিশ্চিত। অৱশ্যে, সম্পৰ্কত উত্থান-পতন থাকিব পাৰে।

  শুভ ৰং: হালধীয়া

  ভাগ্যৱান দিন সোমবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা  ৭

  দান: মন্দিৰলৈ সূৰ্যমুখী তেল দান কৰক

  #Number 8

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৮, ১৭, ২৬ তাৰিখে হয়): ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লওঁতে, আপোনাৰ নিজৰ মনৰ কথা শুনিব। আজি আপুনি ৰিয়েল ইষ্টেট ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে।

  শুভ ৰং:  মুগা আৰু ক'লা

  ভাগ্যৱান দিন শুকুৰবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা ৬

  দান:  দৰিদ্ৰ লোকসকলক ৰঙা ৰঙৰ ফল দান কৰক

  #Number 9

  (যদি আপোনাৰ জন্ম ৯, ১৮, ২৭ তাৰিখে হয়): ষ্টক ব্ৰকাৰ, শিক্ষাবিদ, অভিনেতা, গায়ক আদিৰ বাবে দিনটো শুভ। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ এছাইনমেণ্ট আৰু লেনদেন সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে।

  শুভ ৰং: কমলা

  ভাগ্যৱান দিন মঙলবাৰ

  ভাগ্যৱান সংখ্যা  ৩ আৰু ৯

  দান:   অনুগ্ৰহ কৰি দৰিদ্ৰলোকক বিলাহী দান কৰক
  Published by:Gautam Barman
  First published: