உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • Kidney Care Tips: কিডনীৰ বাবে অতি মাৰাত্মক এনে ৫ বিধ খাদ্য! জানি লওক সবিশেষ...

  Kidney Care Tips: কিডনীৰ বাবে অতি মাৰাত্মক এনে ৫ বিধ খাদ্য! জানি লওক সবিশেষ...

  শৰীৰৰ বাবে প্ৰতিটো অংগই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়েহে, প্ৰতিটো অংগৰ যত্ন লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংশই স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত নিজা ভূমিকা পালন কৰে।

  শৰীৰৰ বাবে প্ৰতিটো অংগই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়েহে, প্ৰতিটো অংগৰ যত্ন লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংশই স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত নিজা ভূমিকা পালন কৰে।

  শৰীৰৰ বাবে প্ৰতিটো অংগই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়েহে, প্ৰতিটো অংগৰ যত্ন লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংশই স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত নিজা ভূমিকা পালন কৰে।

  • Share this:
  শৰীৰৰ বাবে প্ৰতিটো অংগই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়েহে, প্ৰতিটো অংগৰ যত্ন লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংশই স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত নিজা ভূমিকা পালন কৰে। যদি এটা অংগ সঠিকভাৱে কাম নকৰে, শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ আৰু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত এটা হৈছে বৃক্ক। যি শৰীৰৰ লেতেৰা আঁতৰ কৰাত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। বৃক্ক হৈছে শৰীৰৰ এক অংশ যি বহুতো অত্যাৱশ্যকীয় উপাদানৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখে আৰু শৰীৰত কোনো ক্ষতিকাৰক এচিড বা আন উপাদান উচ্চ থাকিলে প্ৰস্ৰাৱৰ জৰিয়তে ইয়াক আঁতৰ কৰে। সেয়েহে, বৃক্কৰ যত্নও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু যদি আপুনি আপোনাৰ বৃক্ক ভালহৈ থকাটো বিচাৰে, আপুনি এই ৫টা বস্তুৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগিব।

  নিমখঃ যদিও শৰীৰৰ বাবে নিমখ অত্যাৱশ্যকীয়, ইয়াৰ অত্যাধিক সেৱনে বৃক্কৰ কাৰ্য প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। গতিকে কেৱল সীমিত পৰিমাণৰ নিমখ খাব।

  ৰেড মীটঃ আপুনি সীমিত পৰিমাণত আৰু কেতিয়াবা ৰঙা মাংস ও খাব লাগে। দৰাচলতে, অত্যাধিক ৰঙা মাংস সেৱনে বিপাক প্ৰভাৱিত কৰে। কেৱল সেয়াই নহয়, অত্যাধিক ৰঙা মাংস সেৱনে বৃক্কত শিলৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে।

  আৰ্টিফিচিয়েল খাদ্যঃ যদি আপুনি অধিক মিঠাই, কুকিজ আৰু ঠাণ্ডা পানীয় খাবলৈ ভাল পায় তেন্তে এইবোৰৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব।

  এলকোহলঃ যদি আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সুৰা আঁতৰাব পাৰে তেন্তে এইটো আপোনাৰ বাবে বহুত ভাল কথা। কাৰণ সুৰাই কেৱল আপোনাৰ যকৃতৰ কাৰ্যই নহয় বৃক্ককো প্ৰভাৱিত কৰে।

  কফীঃ কফি খোৱাটো আপোনাৰ বৃক্কৰ বাবেও ভাল নহয়। কিয়নো ইয়াত কেফেইন থাকে। যি বৃক্কৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে।

  Read all News in Assamese, Assam News Today, Entertainment News in Assamese, Business News in Assamese, Sports News in Assamese, Health News in Assamese, India News in Assamese
  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: