• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • ICICI বেঙ্কে FD-ৰ ওপৰত ৬.৭৫% লৈকে সূত আগবঢ়াইছে, কোনটো ম্যাদত কিমান সূত পাইছে জানক ...

ICICI বেঙ্কে FD-ৰ ওপৰত ৬.৭৫% লৈকে সূত আগবঢ়াইছে, কোনটো ম্যাদত কিমান সূত পাইছে জানক ...

দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংক ICICI Bankএ ফিক্সড ডিপজিটৰ হাৰ সলনি কৰিছে। বেংকে ইয়াৰ সূতৰ হাৰ ২ কোটি টকাৰ পৰা ৫ কোটি টকালৈ স্থিৰ জমাৰ ওপৰত সংশোধন কৰিছে।

দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংক ICICI Bankএ ফিক্সড ডিপজিটৰ হাৰ সলনি কৰিছে। বেংকে ইয়াৰ সূতৰ হাৰ ২ কোটি টকাৰ পৰা ৫ কোটি টকালৈ স্থিৰ জমাৰ ওপৰত সংশোধন কৰিছে।

দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংক ICICI Bankএ ফিক্সড ডিপজিটৰ হাৰ সলনি কৰিছে। বেংকে ইয়াৰ সূতৰ হাৰ ২ কোটি টকাৰ পৰা ৫ কোটি টকালৈ স্থিৰ জমাৰ ওপৰত সংশোধন কৰিছে।

  • Share this:
দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংক ICICI Bankএ ফিক্সড ডিপজিটৰ হাৰ সলনি কৰিছে। বেংকে ইয়াৰ সূতৰ হাৰ ২ কোটি টকাৰ পৰা ৫ কোটি টকালৈ স্থিৰ জমাৰ ওপৰত সংশোধন কৰিছে। বেঙ্কৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট অনুসৰি, নতুন হাৰবোৰ আজিৰ পৰা, ১৯ নৱেম্বৰ, ২০২২ তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে। সংশোধনৰ পিছত, বেঙ্কে এতিয়া ৭ দিনৰ পৰা ১০ বছৰলৈকে ম্যাদপুৰ্তিৰ সৈতে স্থিৰ জমাৰ ওপৰত ৩.৭৫% ৰ পৰা ৬.৫০% হাৰত সূত আগবঢ়াইছে।

আই.চি.আই.চি.আই. বেঙ্কে বৰ্তমান একৰ পৰা তিনি বছৰৰ ম্যাদপুৰ্তিৰ স্থিৰ জমাৰ ওপৰত সৰ্বাধিক ৬.৭৫% সূতৰ হাৰ আগবঢ়াই আছে। অৰ্থাৎ, এতিয়া এই বেঙ্কৰ গ্ৰাহকসকলে এফ.ডি.-ৰ ওপৰত অধিক সূত পাব।

এতিয়া এফডিত কিমান সূত প্ৰাপ্ত হৈছে জানক
আই.চি.আই.চি.আই. বেঙ্কৰ মতে, বেঙ্কে ৭ ৰ পৰা ২৯ দিনত পৰিপক্ক হোৱা স্থিৰ জমাৰ ওপৰত ৩.৭৫% সূতৰ হাৰ আৰু ৩০ ৰ পৰা ৪৫ দিনত পৰিপক্ক হোৱা জমাৰ ওপৰত ৪.৭৫% পৰিশোধ কৰিব। ই ৪৬ দিনৰ পৰা ৬০ দিন আৰু ৬১ দিনৰ পৰা ৯০ দিনলৈ পৰিপক্ক হোৱা জমাৰ ওপৰত ৫% আৰু ৫.২৫% সূতৰ হাৰ পৰিশোধ কৰিব।
Published by:Kokil Sarma
First published:

শেহতীয়া বাতৰি