உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • আপোনাৰ সন্তানে নখ কামুৰি থাকে নেকি? এই উপায়বোৰে অভ্যাসটোৰ পৰা মুক্তি পোৱাত কৰিব পাৰে সহায়...

  আপোনাৰ সন্তানে নখ কামুৰি থাকে নেকি? এই উপায়বোৰে অভ্যাসটোৰ পৰা মুক্তি পোৱাত কৰিব পাৰে সহায়...

  শিশুসকলক নখ চোবাবলৈ উদগনি দিয়া বস্তুবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব। ই শিশুটোক নখৰ ফালে মনোযোগ দিয়াত বাধা দিব আৰু নখ কামুৰিবলৈ এৰিব।

  শিশুসকলক নখ চোবাবলৈ উদগনি দিয়া বস্তুবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব। ই শিশুটোক নখৰ ফালে মনোযোগ দিয়াত বাধা দিব আৰু নখ কামুৰিবলৈ এৰিব।

  শিশুসকলক নখ চোবাবলৈ উদগনি দিয়া বস্তুবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব। ই শিশুটোক নখৰ ফালে মনোযোগ দিয়াত বাধা দিব আৰু নখ কামুৰিবলৈ এৰিব।

  • Share this:
  নখ কামোৰাটো (Nail biting) কিছুমান শিশুৰ এটা বেয়া অভ্যাস। কিছুমান অভিভাৱকে শিশুৰ নখ কামোৰা অভ্যাসটো গুৰুত্বসহকাৰে নলয়, আনহাতে আন কিছুমান অভিভাৱকে বিচাৰিলেও শিশুৰ এই বদঅভ্যাসৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সক্ষম নহয়। কিন্তু নখ কামুৰি থকাটো যেনেকৈ আচহুৱা, একে সময়তে ই শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও অপকাৰী। যদি আপুনি বিচাৰে, কিছুমান কৌশলৰ সহায়ত শিশুৰ নখ কামোৰা অভ্যাস সহজে দূৰ কৰিব পাৰে।

  নখবোৰ কাটি দিব
  যদি আপোনাৰ সন্তানৰ নখ কামুৰি থকা অভ্যাস আছে তেন্তে নখবোৰ ডাঙৰ হোৱাৰ আগতে সময়ে সময়ে কাটি থাকিব। ইয়াৰ ফলত, কেইদিনমান নখ চোবাব নোৱাৰাৰ বাবে শিশুৱে এই অভ্যাসটো পাহৰি যাব।

  তিতা বস্তুৰ সহায় লওক
  শিশুৱে নখ চোবাব নোৱাৰা কৰিবলৈ আপুনি তিতা ৰসৰ সহায় ল'ব পাৰে। শিশুৰ নখত কেৰেলা বা নিমপাতৰ ৰস আদি প্ৰয়োগ কৰিলে শিশুৱে নখ কামুৰিবলৈ এৰিব।

  নখবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰক
  নখ কামোৰা অভ্যাসটো ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এৰুৱাব নোৱাৰি। শিশুৱে এই অভ্যাস ত্যাগ কৰিবলৈ অলপ সময় লাগিব পাৰে। এনে পৰিস্থিতিত শিশুৰ নখ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যাতে নখত জমা হোৱা ময়লা শিশুসকলৰ পেটলৈ নাযায়। ইয়াৰ বাবে, আপুনি মেনিকিউৰৰ সহায় ল'ব পাৰে।

  এই বস্তুবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব
  শিশুসকলক নখ চোবাবলৈ উদগনি দিয়া বস্তুবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব। ই শিশুটোক নখৰ ফালে মনোযোগ দিয়াত বাধা দিব আৰু নখ কামুৰিবলৈ এৰিব।
  Published by:Manjumoni Borah
  First published: