உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • মহে কামোৰাৰ ফলত খুব খজুুৱাইছে নেকি? এইসমূহ ঘৰুৱা উপায়েৰে সহজতে পাব আৰাম

  মহে কামোৰাৰ ফলত খুব খজুুৱাইছে নেকি? এইসমূহ ঘৰুৱা উপায়েৰে সহজতে পাব আৰাম

  আহক জানো মহে কামুৰিলে খজুৱতি কম হোৱাৰ বাবে কি কি কৰিব পাৰি।

  আহক জানো মহে কামুৰিলে খজুৱতি কম হোৱাৰ বাবে কি কি কৰিব পাৰি।

  আহক জানো মহে কামুৰিলে খজুৱতি কম হোৱাৰ বাবে কি কি কৰিব পাৰি।

  • Share this:
  How To Get Rid Of Mosquito Bites Itching: ঘৰৰ ওচৰে–পাজৰে পানী জমা হৈ থাকিলে তাৰ পৰা সহজে মহে বংশবৃদ্ধি কৰিব পাৰে। সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ সন্ত্ৰাস আৰম্ভ হৈ যায়। বহু সময়ত মহে কামুৰিলে ফুলি উঠাৰ লগতে খুব খজুৱায়। আজি আমি আপোনাক কিছুমান ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে জনাবলৈ লৈছো যিবোৰ উপায়েৰে এনে খজুৱতি নাইকিয়া কৰিব পাৰে।

  আহক জানো মহে কামুৰিলে খজুৱতি কম হোৱাৰ বাবে কি কি কৰিব পাৰি।

  ১. বৰফ লগাওক

  মহে যি ঠাইত কামুৰিছে তাত যদি আপুনি বৰফ ঘঁহি দিয়ে তেন্তে আৰাম পোৱা যায় আৰু মহে কামোৰা চিনো নাইকিয়া হয়।

  ২. নিমখ লগাওক

  যদি আপুনি সেই স্থানত পানীৰে তিয়াই তাত সাধাৰণ নিমখ ঘঁহি দিয়ে তেন্তে শীঘ্ৰে আৰাম পাব। ৰঙা পৰা চিনো নাইকিয়া হ’ব।

  ৩. নিমৰ তেল

  নিমৰ তেলত ঔষধী গুণ থাকে আৰু এণ্টি–বেক্টেৰিয়েল গুণ থকাৰ ফলত যিকোনো সংক্ৰমণ বিয়পাত বাধা দিয়ে।

  ৪. নেমুৰ ৰস

  নেমুত এণ্টি বেক্টেৰিয়েল আৰু এণ্টি মাইক্ৰ’বিয়েল গুণ থাকে যিয়ে মহে কামোৰা স্থানত খজুৱতি হ্ৰাস কৰে আৰু ইনফেকচন নহয়।

  ৫. এলোভেৰা জেল

  এলোভেৰা জে’ল মহে কামোৰা স্থানত লগালে সকাহ পোৱা যায়।


  ৬. বেকিং ছ’ডা আৰু পানী

  বেকিং ছ’ডা আৰু পানী লগালেও এই সমস্যাৰ পৰা উপশম পাব পাৰি।

  (Disclaimer : এই লিখনি সাধাৰণ তথ্যৰ ওপৰত আধাৰিত। News18 অসমে ইয়াৰ নিশ্চিতি প্ৰদান নকৰে।)

  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: