உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • Diabetic Patientৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰ কেনেকুৱা হোৱা উচিত ? আহাৰত কি কি খাদ্য যোগ দিব লাগে ?

  Diabetic Patientৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰ কেনেকুৱা হোৱা উচিত ? আহাৰত কি কি খাদ্য যোগ দিব লাগে ?

  Image-shutterstock.com

  Image-shutterstock.com

  Diabetic Patient Lunch: ডায়েবেটিচ ৰোগীৰ ডায়েট এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ হয় । আহাৰৰ গ্ৰহণত কৰা অৱহেলাই তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে।

  • Share this:
  Diabetic Patient Lunch: ডায়েবেটিচ হৈছে এনে এবিধ ৰোগ, যিয়ে মানুহক ভিতৰে-বাহিৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিচলিত কৰি তোলে । আজিৰ সময়ত ডায়েবেটিচ এক গুৰুতৰ সমস্যা হৈ পৰিছে। এই ৰোগৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য কৰা সম্ভৱ নাথাকে যদিও ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰি । ইয়াৰ বাবে শৰীৰত ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ (Blood Sugar Level) নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগিব। ডায়েবেটিচ ৰোগীসকলে তেওঁলোকৰ খাদ্য আৰু পানীয়ৰ যথেষ্ট যত্ন ল'ব লাগিব। ডায়েবেটিচ ৰোগীৰ এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ ডায়েট (Diet) থাকে। আহাৰৰ গ্ৰহণত কৰা অৱহেলাই তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে।

  চিকিৎসকৰ মতে ডায়েবেটিচ আনুবংশিক হ'ব পাৰে বা বয়স বৃদ্ধিৰ বাবে বা মেদবহুলতা বা চাপ (Stress)ৰ বাবে হ'ব পাৰে। ডায়েবেটিচ ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ হাৰ্ট এটেক, হৃদযন্ত্ৰৰ ষ্ট্ৰোকৰ উচ্চ আশংকা থাকে লগতে ডায়েবেটিচৰ ফলত কিডনীৰ সমস্যা আৰু ভৰি জঠৰ হৈ পৰাৰ দৰে সমস্যাৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তেনেস্থলত ডায়েবেটিচ ৰোগীসকলে শৰ্কৰাৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ ফল, সেউজীয়া পাচলি আৰু সম্পূৰ্ণ শস্য তেওঁলোকৰ আহাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে।

  ডায়েবেটিচ ৰোগীসকলে দুপৰীয়াৰ আহাৰ এনেধৰণৰ হ'ব লাগে -

  সেউজীয়া পাচলি -

  সেউজীয়া পাচলিবোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়। যদি আপুনি ডায়েবেটিচ ৰোগী, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে দুপৰীয়াৰ আহাৰত আপুনি সেউজীয়া শাক-পাচলি খাব। ডায়েবেটিচ ৰোগীসকলে দুপৰীয়াৰ আহাৰত পাচলি যেনে পালেং শাক, মেথি, ব্ৰকলি, জাতিলাও, জিকা, কেৰেলা আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে । এইবোৰত কম কেলৰি আৰু অধিক পুষ্টি থাকে, যি ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত সহায় কৰে।

  চৰ্বিযুক্ত মাছ-

  যদি আপুনি ননভেজ খাব বিচাৰে তেন্তে আপুনি দুপৰীয়াৰ আহাৰত চৰ্বিযুক্ত মাছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। ডায়েবেটিচ ৰোগীৰ বাবে মাছ অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়। মাছত ভাল পৰিমাণৰ অমেগা-3 ফেটি এচিড, ডিএইচএ আৰু ইপিএ থাকে। ই শৰীৰৰ প্ৰদাহ হ্ৰাস কৰিব পাৰে। চৰ্বিযুক্ত মাছে ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে আৰু লগতে হৃদযন্ত্ৰ স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখে।

  দৈ -
  ডায়েবেটিচ ৰোগীসকলে দুপৰীয়াৰ আহাৰত দৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। দৈক স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়। দৈত ভাল পৰিমাণৰ কেলচিয়াম, প্ৰ'টিন আৰু পুষ্টি থাকে। দৈয়ে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী কৰে।

  মাহজাতীয় শস্য -

  মাহজাতীয় ভিন্ন পুষ্টিৰে পৰিপূৰ্ণ । এইবোৰত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰ'টিন, পটাছিয়াম আৰু আঁহ থাকে । মধুমেহ ৰোগীসকলে দুপৰীয়াৰ আহাৰত মাহজাতীয় শস্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। ই ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাত সহায় কৰে ।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: