உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • তেজ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পৰা যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধিলৈকে.... জানি লওক মানিমুনি শাকৰ উপকাৰীতা!

  তেজ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পৰা যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধিলৈকে.... জানি লওক মানিমুনি শাকৰ উপকাৰীতা!

  মানিমুনি শাক আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত। গ্ৰাম্য অঞ্চলত সহজেই উপলব্ধ মানিমুনি শাক।

  মানিমুনি শাক আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত। গ্ৰাম্য অঞ্চলত সহজেই উপলব্ধ মানিমুনি শাক।

  মানিমুনি শাক আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত। গ্ৰাম্য অঞ্চলত সহজেই উপলব্ধ মানিমুনি শাক।

  • Share this:
  মানিমুনি শাক আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত। গ্ৰাম্য অঞ্চলত সহজেই উপলব্ধ মানিমুনি শাক। মানিমুনি শাকৰ আছে বহু ঔষধিগুণ। প্ৰতিদিনে যদি পুৱা খালী পেটত মানিমুনিৰ ৰস খালে শাৰীৰিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন হয়।

  মানিমুনি শাকৰ উপকাৰীতাঃ

  • মানিমুনি শাকে মহিলাৰ গৰ্ভনিৰোধক আৰু অনিয়মীয়া মাহেকীয়া সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে।

  • লিভাৰৰ বাবে অতি উপযোগী মানিমুনি শাক। ই আভোগ দূৰ কৰে।

  • মানিমুনি হেপাটাইটিচ-বি ৰোগৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ হয় ৷

  • মানিমুনি কাঁহ,জ্বৰ,টনচিলৰ অসুখ, শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷

  • মগজুৰ সতেজতা,সক্ৰিয়তা,স্মৃতিশক্তি বঢ়োৱাত সহায় কৰে মানিমুনি শাকে।

  • মানিমুনিয়ে পুৰুষ-মহিলা উভয়ৰে যৌন ক্ষমতা বঢ়োৱাতো সহায় কৰে।

  • মানিমুনিয়ে গ্ৰহণী, কুষ্ঠ ৰোগ, গেছৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে এতিকৈ উপকাৰী। ই মানুহৰ হজম শক্তি বঢ়ায়।

  • পুৱা খালী পেটত মানিমুনিৰ ৰস আৰু মৌ মিহলাই খালে তেজ পৰিষ্কাৰ হয়।

  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: