உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • আৰম্ভ হ’ল কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰ, তিনিচুকীয়াত সদলবলে জুবিন গাৰ্গ

  আৰম্ভ হ’ল কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰ, তিনিচুকীয়াত সদলবলে জুবিন গাৰ্গ

  তিনিচুকীয়াত কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰ চলালে যুৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গে

  তিনিচুকীয়াত কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰ চলালে যুৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গে

  তিনিচুকীয়াত কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰ চলালে যুৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গে

  • Share this:
   ৬ ছেপ্তেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহিব জুবিন গাৰ্গৰ বহুপ্ৰত্যাশিত ছবি কাঞ্চনজংঘা। ছবিখনক লৈ এতিয়া প্ৰচাৰ কাৰ্য তুংগত কৰি তুলিছে জুবিন গাৰ্গে। শুকুৰবাৰে  তিনিচুকীয়াত কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰ চলালে যুৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গে। তিনিচুকীয়া বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে  ছবিখনৰ কলা কৌশলীসকলে।


   জুবিন গাৰ্গৰ উপস্থিতিৰ লগে লগেই বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল উৎফুল্লিত হৈ পৰে | তিনিচুকীয়া বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পিছত তিনিচুকীয়া মহাবিদ্যালয়তো কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰচাৰ চলালে কৰে জুবিন গাৰ্গে। সকলোকে কাঞ্চনজংঘা চাবলৈ আহ্বান জনাই জুবিন গাৰ্গৰ।

   First published: