உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘা! মুক্তি পালে ছবিখনৰ অফিচিয়েল ট্ৰেইলাৰ

  দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘা! মুক্তি পালে ছবিখনৰ অফিচিয়েল ট্ৰেইলাৰ

  Source- Times Music Assamese(Youtube Channel)

  Source- Times Music Assamese(Youtube Channel)

  অহা ৬ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে ৰাজ্যজুৰি মুক্তিলাভ কৰিব জুবিন গাৰ্গ ছবি কাঞ্চনজংঘা

  • Share this:
   বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত শুক্ৰবাৰে মুক্তিপালে জুবিন গাৰ্গৰ বহুপ্ৰত্যাশিত ছবি কাঞ্চনজংঘাৰ অফিচিয়েল ট্ৰেইলাৰ। ইতিমধ্যে মুক্তিপোৱা ছবিখনৰ গীত আৰু টিজাৰে অসমৰ চলচিত্ৰ অনুৰাগীৰ পৰা লাভ কৰিছে আশাপ্ৰদ সঁহাৰি। I Creation ৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে।

   অহা ৬ ছেপ্তেম্বৰত মুক্তিলাভ কৰিবলগীয়া ছবিখনে দৰ্শকৰ পৰা যে আশাপ্ৰদ সঁহাৰি লাভ কৰিব সেয়া নিশ্চিত।

   First published: