உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • আকৰ্ষণীয় নৃত্যৰে সকলোকে মোহিছে ‘ৰীণা দ্বিৱেদীয়ে’, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভিডিঅ ভাইৰেল ’ Video Viral

  আকৰ্ষণীয় নৃত্যৰে সকলোকে মোহিছে ‘ৰীণা দ্বিৱেদীয়ে’, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভিডিঅ ভাইৰেল ’ Video Viral

  লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ ইণ্টাৰনেটত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰা ৰীণা দ্বিৱেদীক মনত আছেনে?

  লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ ইণ্টাৰনেটত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰা ৰীণা দ্বিৱেদীক মনত আছেনে?

  লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ ইণ্টাৰনেটত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰা ৰীণা দ্বিৱেদীক মনত আছেনে?

  • Share this:
  হালধীয়া শাৰীৰে জনপ্ৰিয় হোৱা বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পলিং বিষয়া ৰীণা দ্বিৱেদীক মনত আছে নে? নিৰ্বাচনৰ সময়ত হালধীয়া শাৰী পৰিধান কৰি ইণ্টাৰনেটত তোলপাৰ লগোৱা ৰীণাৰ এইবাৰ নৃত্য কৰা ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত।  ছচিয়েল মিডিয়াতো এতিয়া নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে ৰীণাৰ  Followerৰ সংখ্যা !  গড়কাপ্তানী বিভাগৰ কনিষ্ঠ সহায়িকা হিচাপে কৰ্মৰত লক্ষ্ণৌৰ এইগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে এতিয়া আকৰ্ষণীয় নৃত্যৰে ছচিয়েল মিডিয়াত লগাইছে তোলপাৰ।

  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: