உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • ইনষ্টাগ্ৰামত এটা পোষ্টৰ বাবে কোটি টকা লয় প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু বিৰাট কোহলীয়ে

  ইনষ্টাগ্ৰামত এটা পোষ্টৰ বাবে কোটি টকা লয় প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু বিৰাট কোহলীয়ে

  এই তালিকাত তাৰকা ফুটবলাৰ ৰোনাল্ড’ শীৰ্ষত আছে। তেওঁ এটা স্পনছৰ্ড পোষ্টৰ বাবে ৬,৭৩,৪৯,০৮২ টকা লাভ কৰে।

  এই তালিকাত তাৰকা ফুটবলাৰ ৰোনাল্ড’ শীৰ্ষত আছে। তেওঁ এটা স্পনছৰ্ড পোষ্টৰ বাবে ৬,৭৩,৪৯,০৮২ টকা লাভ কৰে।

  এই তালিকাত তাৰকা ফুটবলাৰ ৰোনাল্ড’ শীৰ্ষত আছে। তেওঁ এটা স্পনছৰ্ড পোষ্টৰ বাবে ৬,৭৩,৪৯,০৮২ টকা লাভ কৰে।

  • Share this:
   ছচিয়েল মিডিয়া কেৱল অনুৰাগীসকলক তেওঁলোকৰ পছন্দৰ তাৰকাক ওচৰলৈ নিয়াৰ বাবেই নহয়। ই তাৰকাসকলৰ উপাৰ্জনৰ এক মাধ্যমো। সাধাৰণতে মানুহে ছচিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰাৰ পিছত অধিক লাইকৰ আশা কৰে। কিন্তু কিছু এনেকুৱা তাৰকাও আছে যিসকলে এটা পোষ্টৰ বাবে লাভ কৰে কোটি টকা।

   Hopper HQৰ ইনষ্টাগ্ৰাম Rich Listৰ মতে ক্ৰীড়া জগতৰ তাৰকাসকলে ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্টৰ বাবদ লাভ কৰে টকা। এই তালিকাত তাৰকা ফুটবলাৰ ৰোনাল্ড’ শীৰ্ষত আছে। ইনষ্টাগ্ৰামত ৰোনাল্ড’ৰ ১৭৬ মিলিয়ন ফলোৱাৰ আছে। তেওঁ এটা স্পনছৰ্ড পোষ্টৰ বাবে ৬,৭৩,৪৯,০৮২ টকা লাভ কৰে।   পোষ্টৰ পৰা ধন ঘটাৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থকা নাই ভাৰতীয় তাৰকাসকলো। ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে শীৰ্ষত আছে বিৰাট কোহলী। বিৰাটে এটা স্পনছৰ্ড পোষ্টৰ বাবে ১,৩৫,৬৬,৭৪৯ টকা লাভ কৰে। ইনষ্টাগ্ৰামত বিৰাট কোহলীৰ আছে ৩৬ মিলিয়ন ফলোৱাৰ। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়কজন ছচিয়েল মিডিয়াত অতি জনপ্ৰিয়। তেওঁ এটা পোষ্ট কৰিলে ভাল সঁহাৰি লাভ কৰে। সেইবাবে ছচিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বিৰাট কোহলীৰ ৰেট কাৰ্ড উচ্চ।   বলীউদৰ তাৰকা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই ইনষ্টাগ্ৰামত এটা পোষ্টৰ বাবদ লাভ কৰে ১.৩৫ কোটি টকা। এই তাৰকাসকলৰ উপৰি এই তালিকাত আছে লিঅ’নেল মেছী, ডেভিদ বেকহাম, আৰিয়ান গ্ৰাণ্ডে আৰু কাইলী জেনাৰ।   যদি আপুনি পেইড পোষ্ট বা স্পনছৰ্ড পোষ্টৰ অৰ্থ বুজি নাপায় তেন্তে ক’ব বিচাৰিছো যে এনেধৰণৰ পোষ্টৰ জৰিয়তে তাৰকাসকলে কোনো সামগ্ৰী বা সেৱাৰ প্ৰমোছন কৰে। ইয়াক আপুনি ছচিয়েল মিডিয়াত মাৰ্কেটিঙৰ এক মাধ্যম বুলি ক’ব পাৰে।
   First published: