உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • আপোনাৰ Instagram story নিজে নিজে নাইকিয়া হৈছে নেকি ? কিয় Instagramত হৈছে এই সমস্যা ?

  আপোনাৰ Instagram story নিজে নিজে নাইকিয়া হৈছে নেকি ? কিয় Instagramত হৈছে এই সমস্যা ?

  ইনষ্টাগ্ৰামৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ পোষ্টবোৰ হঠাতে নাইকিয়া হৈ গৈছে । অৱশ্যে ইনষ্টাগ্ৰামে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোক এই বিষয়ে অৱগত। কোম্পানীটোৱে কয় যে এইটো এটা বাগ আছিল যাক এতিয়া ঠিক কৰা হৈছে।

  ইনষ্টাগ্ৰামৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ পোষ্টবোৰ হঠাতে নাইকিয়া হৈ গৈছে । অৱশ্যে ইনষ্টাগ্ৰামে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোক এই বিষয়ে অৱগত। কোম্পানীটোৱে কয় যে এইটো এটা বাগ আছিল যাক এতিয়া ঠিক কৰা হৈছে।

  ইনষ্টাগ্ৰামৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ পোষ্টবোৰ হঠাতে নাইকিয়া হৈ গৈছে । অৱশ্যে ইনষ্টাগ্ৰামে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোক এই বিষয়ে অৱগত। কোম্পানীটোৱে কয় যে এইটো এটা বাগ আছিল যাক এতিয়া ঠিক কৰা হৈছে।

  • Share this:
  ইনষ্টাগ্ৰামৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এক বেলেগ ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। বহুতো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ পোষ্টবোৰ হঠাতে নাইকিয়া হৈ গৈছে । অৱশ্যে ইনষ্টাগ্ৰামে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোক এই বিষয়ে অৱগত। কোম্পানীটোৱে কয় যে এইটো এটা বাগ আছিল যাক এতিয়া ঠিক কৰা হৈছে। এই বাগৰ বাবে, পোষ্ট, কাহিনী আৰু আনকি উচ্চ লাইটবোৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নাইকিয়া হৈ গৈছিল। সমস্যাটো ন্যায়সঙ্গত কৰি কোম্পানীৰ মুৰব্বী এডাম মোছেৰীয়ে কৈছে যে এই সকলোবোৰ এতিয়া ঠিক কৰা হৈছে।

  ইনষ্টাগ্ৰামত খেলিমেলি এনে এটা সময়ত আহিছে যেতিয়া বহুতো কৰ্মীয়ে নিৰুদ্দেশ মহিলাৰ বিষয়ে এটা সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল। ইনষ্টাগ্ৰামে কৈছিল যে কাৰিকৰী সময়বোৰ কোনো বিষয় বা স্থানৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নহয় কিন্তু প্ৰভাৱটো সমগ্ৰ বিশ্বতে দেখা গৈছিল য'ত মানুহ সমস্যাটোৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল। যদিও কোম্পানীটোৱে ইয়াত ভাৰতৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল, দেশৰ বহুতো কৰ্মীয়ে কোভিড 19 সম্পৰ্কীয় আপডেটৰ বিষয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত সমস্যাটো উল্লেখ কৰিছে। এইটো স্পষ্ট নহয় যে ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও তথাকথিত বাগৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে নে নাই।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: