உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু আৰু ৰিচা ভৰদ্বাজৰ নতুন হাস্যমধুৰ মনোৰঞ্জনধৰ্মী চুটী ছবি Simple ছোৱালী !

  অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু আৰু ৰিচা ভৰদ্বাজৰ নতুন হাস্যমধুৰ মনোৰঞ্জনধৰ্মী চুটী ছবি Simple ছোৱালী !

  KC Digital films এ 'Simple ছোৱালী' শীৰ্ষক ইয়াৰ নতুন ৰোমাণ্টিক কমেডি চুটী ছবি সাজু কৰি তুলিছে। জনপ্ৰিয় গায়ক দীক্ষু শৰ্মা আৰু ৰিচা ভৰদ্বাজে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আৰু সমুজ্জল কাশ্যপে পৰিচালনা কৰিছে।

  KC Digital films এ 'Simple ছোৱালী' শীৰ্ষক ইয়াৰ নতুন ৰোমাণ্টিক কমেডি চুটী ছবি সাজু কৰি তুলিছে। জনপ্ৰিয় গায়ক দীক্ষু শৰ্মা আৰু ৰিচা ভৰদ্বাজে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আৰু সমুজ্জল কাশ্যপে পৰিচালনা কৰিছে।

  KC Digital films এ 'Simple ছোৱালী' শীৰ্ষক ইয়াৰ নতুন ৰোমাণ্টিক কমেডি চুটী ছবি সাজু কৰি তুলিছে। জনপ্ৰিয় গায়ক দীক্ষু শৰ্মা আৰু ৰিচা ভৰদ্বাজে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আৰু সমুজ্জল কাশ্যপে পৰিচালনা কৰিছে।

  • Share this:
  KC Digital films এ 'Simple ছোৱালী' শীৰ্ষক ইয়াৰ নতুন ৰোমাণ্টিক কমেডি চুটী ছবি সাজু কৰি তুলিছে। চলচ্চিত্ৰখন এজন সহজ সৰল এনআৰআই যুৱকৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে, যি বৈবাহিক জীৱনৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিবলৈ আগ্ৰহী, যি তেওঁৰ সপোনৰ নিখুঁত 'চিম্পল ছোৱালী' বিচাৰি নিজৰ চহৰলৈ উভতি আহে। কিন্তু তেওঁ নাজানে যে তেওঁৰ আকাংক্ষাবোৰ যিমানেই সৰল নহওঁক, তেওঁৰ ভাগ্যত সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছে!

  চুটি ছবিখনত অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক দীক্ষু শৰ্মা আৰু ৰিচা ভৰদ্বাজে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আৰু সমুজ্জল কাশ্যপে পৰিচালনা কৰিছে।  ছবিখন হৰ্ষ সিদ্ধান্তই লিখিছে আৰু দীপক কুমাৰ ৰয়, বিৰিণা চক্ৰৱৰ্তী, জলি লস্কৰ, স্তুতি চৌধুৰী, জাভেদ আখটাৰ আৰু হৰ্ষ সিদ্ধান্তই সহঃ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: