உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • Good News: অপেক্ষাৰ অৱসান ! অৱশেষত বৃদ্ধি পালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ DA ...

  Good News: অপেক্ষাৰ অৱসান ! অৱশেষত বৃদ্ধি পালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ DA ...

  কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ (Central Govt Employees) বাবে এয়া এক ডাঙৰ ভাল খবৰ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি DA বৃদ্ধিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল৷

  কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ (Central Govt Employees) বাবে এয়া এক ডাঙৰ ভাল খবৰ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি DA বৃদ্ধিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল৷

  কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ (Central Govt Employees) বাবে এয়া এক ডাঙৰ ভাল খবৰ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি DA বৃদ্ধিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল৷

  • Share this:
  কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ (Central Govt Employees) বাবে এয়া এক ডাঙৰ ভাল খবৰ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি DA বৃদ্ধিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল৷ বুধবাৰে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ ভাল খবৰ লৈ আহিছে৷

  বুধবাৰে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ DA বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰে৷ ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ DA ৩১ৰ পৰা ৩৪ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে৷
  Published by:Kokil Sarma
  First published: