உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • বিহুৰ বতৰত বিহুৱা-বিহুৱতীৰ সাজত বিৰাট কোহলী-প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ! বহু বলীউডৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী একেলগে ওলাল অসমৰ পৰম্পৰাগত পোছাক পিন্ধি ...

  বিহুৰ বতৰত বিহুৱা-বিহুৱতীৰ সাজত বিৰাট কোহলী-প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ! বহু বলীউডৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী একেলগে ওলাল অসমৰ পৰম্পৰাগত পোছাক পিন্ধি ...

  নিৰ্জুৰাজ দাসৰ তুলিকাত বিহুৱা বিহুৱতীৰ সাজত বলীউড অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আৰু খেলুৱৈ ৷ মোহময়ী অভিনেত্ৰী মাধুৰী দিক্ষিত, আলিয়া ভাট অথবা দিপিকা পাড়ুকন সকলোৱে প্ৰাণ পাই উঠিছে তেওঁৰ ৰং পৰশত।

  নিৰ্জুৰাজ দাসৰ তুলিকাত বিহুৱা বিহুৱতীৰ সাজত বলীউড অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আৰু খেলুৱৈ ৷ মোহময়ী অভিনেত্ৰী মাধুৰী দিক্ষিত, আলিয়া ভাট অথবা দিপিকা পাড়ুকন সকলোৱে প্ৰাণ পাই উঠিছে তেওঁৰ ৰং পৰশত।

  নিৰ্জুৰাজ দাসৰ তুলিকাত বিহুৱা বিহুৱতীৰ সাজত বলীউড অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আৰু খেলুৱৈ ৷ মোহময়ী অভিনেত্ৰী মাধুৰী দিক্ষিত, আলিয়া ভাট অথবা দিপিকা পাড়ুকন সকলোৱে প্ৰাণ পাই উঠিছে তেওঁৰ ৰং পৰশত।

  • Share this:
  বিহুৰ সাজত বলীউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ ৷ মোহময়ী অভিনেত্ৰী মাধুৰী দিক্ষিত, আলিয়া ভাট অথবা দিপিকা পাড়ুকন ৷ অকল বলিউডৰ ষ্টাৰ সকলহে নে !!!নহয়, এয়া চাওক- ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলি, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ দেহতো বিহুৰ সাজ ৷  বলীউদৰ চুপাৰষ্টাৰসকলৰ লগতে ক্ৰিকেট জগতৰ মহান তাৰকা সকলক এইদৰেই বিহুৱা বিহুৱতীৰ সাজত তুলি ধৰিছে অসমৰ এজন যুৱ শিল্পীয়ে ৷ বাস্তৱত নহ'লেও এইদৰে তুলিকাৰে বহুতৰ নয়নৰ মণি বলীউড আৰু ক্ৰিকেটৰ তাৰকা শিল্পী সকলক বিহুৱা বিহুৱতীৰ ৰূপত অংকন কৰা শিল্পীগৰাকী বৰপেটাৰ নিৰ্জুৰাজ দাস ৷  বিগত এবছৰ ধৰি বলীউডৰ তাৰকা শিল্পীসকলৰ লগতে ক্ৰিকেটজগতৰ মহাৰথীসকলক এনেদৰে অসমীয়া সাজত অংকনৰ প্ৰয়াস চলাই আহিছে বৰপেটাৰ এইগৰাকী যুৱ শিল্পী নিৰ্জুৰাজ দাসে ৷  বৰপেটাৰ চিত্ৰশিল্পী নিৰ্জুৰাজ দাসে বিহুৱা বিহুৱতীৰ সাজত দেশৰ মহান তাৰকাসকলক তুলিকাৰে অংকন কৰি জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা নিসন্দেহে আদৰণীয় ৷
  Published by:Kokil Sarma
  First published: