உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • Bajrang Puniya Wins Bronze : অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিলে বজৰং পুনিয়াই, ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ৬টালৈ।

  Bajrang Puniya Wins Bronze : অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিলে বজৰং পুনিয়াই, ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ৬টালৈ।

  Bajrang Puniya Wins Bronze : অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিলে বজৰং পুনিয়াই, ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ৬টালৈ।

  Bajrang Puniya Wins Bronze : অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিলে বজৰং পুনিয়াই, ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ৬টালৈ।

  Bajrang Puniya Wins Bronze : অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিলে বজৰং পুনিয়াই, ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ৬টালৈ।

  • Share this:
  টকিঅ' অলিম্পিকত মল্ল যুদ্ধত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিলে বজৰং পুনিয়াই, ভাৰতৰ পদকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি ৬টালৈ।

  ৬৫ কেজি শাখাত কাজাখাস্তানৰ দউলেত নিয়াঝবেকভক ৮-০ পইণ্টৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে বজৰং পুনিয়াই।
  Published by:Manjumoni Borah
  First published: