உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ বাবে বন্ধুবৰ্গৰ আগত লাজ পায় নেকি? ঘৰুৱা উপায়েৰে দূৰ কৰক এই সমস্যা

  মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ বাবে বন্ধুবৰ্গৰ আগত লাজ পায় নেকি? ঘৰুৱা উপায়েৰে দূৰ কৰক এই সমস্যা

  আজি আমি আপোনাক জনাম কেনেদৰে ঘৰুৱা উপাদানেৰে আপুনি নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব মুখৰ পৰা ওলোৱা এই দুৰ্গন্ধৰ পৰা।

  আজি আমি আপোনাক জনাম কেনেদৰে ঘৰুৱা উপাদানেৰে আপুনি নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব মুখৰ পৰা ওলোৱা এই দুৰ্গন্ধৰ পৰা।

  আজি আমি আপোনাক জনাম কেনেদৰে ঘৰুৱা উপাদানেৰে আপুনি নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব মুখৰ পৰা ওলোৱা এই দুৰ্গন্ধৰ পৰা।

  • Share this:
  আপুনি যিমানেই স্মাৰ্ট কিম্বা ধুনীয়া নহওক কিয়, যিমানেই দামী সাজপাৰ পৰিধান কৰি দামী গাড়ীত উঠি বাহিৰলৈ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে তথা আত্মীয়-স্বজনৰ সৈতে ওলাই নাযাওক কিয়। যদিহে আপোনাৰ মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলায় তেন্তে ই লাজত পেলাব আপোনাক। আপোনাৰ    ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত ই পেলাব পাৰে বেয়া প্ৰভাৱ। কিয়নো মুখৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত কোনোৱে কথা পতাটো দূৰৈৰ কথা বহিবও নিবিচাৰিব। এই আমনিদায়ক মুখৰ পৰা ওলোৱা দুৰ্গন্ধ আঁতৰ কৰি ৰখাটো অতিকে প্ৰয়োজন। সেয়েহে আজি আমি আপোনাক জনাম কেনেদৰে ঘৰুৱা উপাদানেৰে আপুনি নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব মুখৰ পৰা ওলোৱা এই দুৰ্গন্ধৰ পৰা।

  শুকান ধনিয়া-

  মুখৰ দুৰ্গন্ধ আঁতৰ কৰিবলৈ আপুনি শুকান ধনিয়াক মুখৰোচক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আধা চামুচ শুকান ধনিয়া লৈ চফগুটিৰ দৰেই চোবাই থাকিব। এনেদৰে দিনত দুবাৰ কৰিলেই মুখৰ দুৰ্গন্ধৰ পৰা সকাহ পাব।

  নিমখ আৰু সৰিয়হৰ তেলেৰ মালিচ -

  মুখৰ দুৰ্গন্ধ আঁতৰ কৰিবলৈ  নিমখ আৰু সৰিয়হৰ তেলেৰে মালিচ কৰক। আধা চামুচ নিমখ লওক আৰু দুইৰ পৰা তিনি টোপাল সৰিয়হৰ তেল যোগ দি আঙুলিৰে দাঁত আৰু গুৰিত মালিচ কৰক। একেৰাহে কেইদিনমানৰ বাবে এনে কৰিলে মুখৰ দুৰ্গন্ধ দূৰ হ'ব।

  ডালিমৰ বাকলি-

  মুখৰ দুৰ্গন্ধ আঁতৰ কৰিবলৈ আপুনি ডালিমৰ বাকলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ডালিমৰ ৰঙা বাকলি পানীত বইল কৰি অলপ গৰম থকা অৱস্থাতে পানীখিনিৰে গাৰগল কৰক।

  লং-

  লঙে দাঁতৰ বিষৰ পৰা যে সকাহ দিয়ে এই বিষয়ত সকলো অৱগত, কিন্তু ই মুখৰ দুৰ্গন্ধও দূৰ কৰে। লং চোবালে দুৰ্গন্ধৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ লগতে শীতকালত ইয়াক চোবালে ঠাণ্ডাৰ পৰা কিছু ৰক্ষাও পোৱা যায়।

  গুৱামুৰি বা চফগুটি -

  মুখত গুৱামুৰি চোবালে মুখৰ দুৰ্গন্ধও দূৰ হয়। ইয়াক দিনত কেইবাবাৰ মুখৰোচক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক। বিশেষকৈ খাদ্য খোৱাৰ পিছত। দুৰ্গন্ধৰ পৰা মুক্তি পাব।

  মধুৰিয়ামৰ পাত -

  মধুৰিয়ামৰ পাত চোবালে মুখৰ দুৰ্গন্ধও উপশম হয়। মধুৰিয়ামৰ পাত পানীত উতলাই সেই পানীৰ মুখ গাৰগল কৰিলে আপোনাৰ মুখৰ দুৰ্গন্ধ আঁতৰ হ'ব।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: