உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • UIDAIৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছত অবৈধ হৈ পৰিল কোটি কোটি লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ! সোনকালে পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ...

  UIDAIৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছত অবৈধ হৈ পৰিল কোটি কোটি লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ! সোনকালে পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ...

  UIDAIএ এতিয়া বজাৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা পিভিচি আধাৰ কাৰ্ড (PVC Aadhaar card) অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে। কোৱা হয় যে UIDAIএ জাৰী কৰা আধাৰ পিভিচি কাৰ্ডসমূহ কেৱল বৈধ। এজনে ৫০ টকা মাচুল পৰিশোধ কৰি এই আধাৰ কাৰ্ডখন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে।

  UIDAIএ এতিয়া বজাৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা পিভিচি আধাৰ কাৰ্ড (PVC Aadhaar card) অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে। কোৱা হয় যে UIDAIএ জাৰী কৰা আধাৰ পিভিচি কাৰ্ডসমূহ কেৱল বৈধ। এজনে ৫০ টকা মাচুল পৰিশোধ কৰি এই আধাৰ কাৰ্ডখন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে।

  UIDAIএ এতিয়া বজাৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা পিভিচি আধাৰ কাৰ্ড (PVC Aadhaar card) অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে। কোৱা হয় যে UIDAIএ জাৰী কৰা আধাৰ পিভিচি কাৰ্ডসমূহ কেৱল বৈধ। এজনে ৫০ টকা মাচুল পৰিশোধ কৰি এই আধাৰ কাৰ্ডখন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে।

  • Share this:
  আধাৰ কাৰ্ড সন্দৰ্ভত এটা ডাঙৰ খবৰ ওলাইছে। UIDAIএ এতিয়া বজাৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা পিভিচি আধাৰ কাৰ্ড (PVC Aadhaar card) অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে। কোৱা হয় যে UIDAIএ জাৰী কৰা আধাৰ পিভিচি কাৰ্ডসমূহ কেৱল বৈধ। এজনে ৫০ টকা মাচুল পৰিশোধ কৰি এই আধাৰ কাৰ্ডখন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে।

  UIDAIএ এটা টুইটযোগে জনাইছে যে বজাৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা পিভিচি আধাৰ কাৰ্ড অবৈধ। আধাৰ কাৰ্ড আজিৰ পৃথিৱীত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি হৈ পৰিছে। প্ৰায় সকলো প্ৰয়োজনীয় কামৰ বাবে এইটোৱেই প্ৰয়োজন। গতিকে যদি আপুনি আপোনাৰ নিকটতম দোকানৰ পৰা পিভিচি আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিছে, ইয়াক সলনি কৰক আৰু ইয়াক নতুনৰ বাবে UIDAIত apply কৰক।

  এইটো কিয় অবৈধ?
  কেইদিনমান আগতে, UIDAIএ আধাৰ পি.ভি.চি. কাৰ্ড জাৰী কৰিছিল। এ.টি.এম., অফিচ আইকাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ডৰ আকাৰ হোৱাৰ বাবে, ইয়াক পকেট বা পাৰ্চত ৰখা সহজ। ইয়াত বহুতো সুৰক্ষা সুবিধা আছে । উদাহৰণ স্বৰূপে, পিভিচি আধাৰত কিউআৰ কোড স্কেন কৰি আপোনাৰ পৰিচয় তৎক্ষণাৎ পৰীক্ষা কৰিব পাৰি। কিন্তু কি ভুল হৈছিল যে মানুহে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবে ইউআইডিএআইৰ পৰা পিভিচি আধাৰ কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ ওচৰৰ দোকানৰ পৰা এইটো বনাইছিল।  এনে আধাৰ কাৰ্ড সুৰক্ষিত নহয়
  এনে আধাৰ কাৰ্ডত সুৰক্ষা সুবিধা নাই আৰু অসুৰক্ষিত। সেইকাৰণে ইউআইডিএআইয়ে এতিয়া মুকলি বজাৰৰ পৰা পিভিচি আধাৰৰ প্ৰতিলিপি ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। ইউআইডিএআইয়ে এক টুইটযোগে কয়, "আমি বজাৰৰ পৰা পিভিচি আধাৰৰ এটা প্ৰতিলিপি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ নিদিওঁ কিয়নো ইয়াৰ কোনো সুৰক্ষা সুবিধা নাই। আপুনি ৫০/- টকা পৰিশোধ কৰি আধাৰ পিভিচি কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে (জিএছটি আৰু স্পীড পোষ্ট মাচুল সহ)।"
  Published by:Kokil Sarma
  First published: