உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • health-well-being
  • »
  • Pumpkin Seeds: ৰঙালাউৰ গুটি খাইনে? ওজন হ্ৰাসৰ পৰা আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰকো ভালে ৰখাৰ সু–খাদ্য ৰঙালাউৰ গুটি

  Pumpkin Seeds: ৰঙালাউৰ গুটি খাইনে? ওজন হ্ৰাসৰ পৰা আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰকো ভালে ৰখাৰ সু–খাদ্য ৰঙালাউৰ গুটি

  কেৱল শুকানে ভাজি খোৱাৰ বাহিৰেও ৰন্ধা–বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰঙালাউৰ গুটি বিভিন্নধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ৰ’দত ভালদৰে শুকুৱাই ৰঙালাউৰ গুটি ৰ’ষ্ট কৰি লওক। ইয়াৰ ওপৰত চাটমচলা চটিয়াই স্নেক্স হিচাপে খাব পাৰে। ৰ’ষ্ট কৰা ৰঙালাউৰ গুটি মিক্সিত পিহি লওক তাৰ পিছত সেয়া ব্যৱহাৰ কৰক চালাড, কাপকেক, স্মুডি আদিত। ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা চ’চতো মিহলাব পাৰে ৰঙালাউৰ গুটিৰ গুৰি।

  কেৱল শুকানে ভাজি খোৱাৰ বাহিৰেও ৰন্ধা–বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰঙালাউৰ গুটি বিভিন্নধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ৰ’দত ভালদৰে শুকুৱাই ৰঙালাউৰ গুটি ৰ’ষ্ট কৰি লওক। ইয়াৰ ওপৰত চাটমচলা চটিয়াই স্নেক্স হিচাপে খাব পাৰে। ৰ’ষ্ট কৰা ৰঙালাউৰ গুটি মিক্সিত পিহি লওক তাৰ পিছত সেয়া ব্যৱহাৰ কৰক চালাড, কাপকেক, স্মুডি আদিত। ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা চ’চতো মিহলাব পাৰে ৰঙালাউৰ গুটিৰ গুৰি।

  কেৱল শুকানে ভাজি খোৱাৰ বাহিৰেও ৰন্ধা–বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰঙালাউৰ গুটি বিভিন্নধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ৰ’দত ভালদৰে শুকুৱাই ৰঙালাউৰ গুটি ৰ’ষ্ট কৰি লওক। ইয়াৰ ওপৰত চাটমচলা চটিয়াই স্নেক্স হিচাপে খাব পাৰে। ৰ’ষ্ট কৰা ৰঙালাউৰ গুটি মিক্সিত পিহি লওক তাৰ পিছত সেয়া ব্যৱহাৰ কৰক চালাড, কাপকেক, স্মুডি আদিত। ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা চ’চতো মিহলাব পাৰে ৰঙালাউৰ গুটিৰ গুৰি।

  • Share this:
  ৰঙালাউ আমাৰ বহুতৰে প্ৰিয়। অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত বহুতেই ৰঙালাউৰ গুটিও খায়। মায়ে মচমচীয়াকৈ ভাজি দিয়া গুটিকেইটা আপুনি খাইনে? যদি নাখায় তেনেহ’লে আপুনি নিজৰ লোকচান কৰি আছে।

  দেখাত সৰু হ’লেও ৰঙালাউৰ গুটি পুষ্টিকৰ খাদ্য হিচাপে 'পাৱাৰহাউচ'। ৰঙালাউৰ গুটি মেগনেছিয়াম, আইৰণ তথা ফাইবাৰ সমৃদ্ধ এক অত্যন্ত পুষ্টিকৰ খাদ্য। আমেৰিকাৰ হাৰ্ট এছ’চিয়েশ্যনৰ পৰামৰ্শ প্ৰতিদিনে খাদ্যত ৩০ গ্ৰাম ৰঙালাউৰ গুটি ৰাখক। কিয় এই পৰামৰ্শ দিছে বিশেষজ্ঞই। জানক ৰঙালাউৰ গুটিৰ গুণাগুণ।

  # ৰঙালাউৰ গুটিত আছে পুষ্টিকৰ স্নেহজাতীয় পদাৰ্থ, ফাইবাৰ তথা এণ্টি অক্সিডেণ্ট। হৃদযন্ত্ৰ বা কাৰ্ডিঅ’ভাস্কুলাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এই ৰঙালাউৰ গুটি অতি উপকাৰী। এই গুটিত আছে মন’চেচিউৰেটেড ফেটি এচিড। ইয়াৰ প্ৰভাৱত শৰীৰত বেয়া কলেষ্টৰেলৰ মাত্ৰা কমে, ভাল কলেষ্টৰেলৰ মাত্ৰা বাঢ়ে। ৰঙালাউৰ গুটিত থকা মেগনেছিয়ামে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে। ৰঙালাউৰ গুটিত আছে চেৰ’টেনিন। এই নিউৰ’কেমিকেলক কোৱা হয় 'প্ৰাকৃতিক টোপনিৰ ঔষধ।' ইয়াৰ বাহিৰেও আছে ট্ৰাইপ্টোফেন। এই এমিন’ এচিড শৰীৰত চেৰ’টেনিন হিচাপে পৰিৱৰ্তিত হয়। ইয়াৰ ফলত অনিদ্ৰাৰ সমস্যা দূৰ হয়।

  # ৰঙালাউৰ গুটিত আছে এণ্টি–ইনফ্লেমেটৰী বৈশিষ্ট্য। ফলত বাতৰ বিষ, গাঁঠিৰ বিষ আদি নোহোৱা কৰিবলৈও ৰঙালাউৰ গুটি উত্তম খাদ্য।

  # এণ্টি অক্সিডেণ্ট তথা ফাইট’কেমিকেল্স সমৃদ্ধ ৰঙালাউৰ গুটি। এই খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। ফলত অসুস্থ হোৱাৰ আশংকা হ্ৰাস পায়।

  # গৱেষণাত দাবী, পুৰুষৰ উৰ্বৰতা তথা প্ৰষ্টেট সম্পৰ্কিত সমস্যা নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত উপযোগী জিংক। ৰঙালাউৰ গুটিত আছে DHEA বা ডিহাইড্র’ এপি এন্ড্ৰ’ষ্টেনডিয়েন। এই উপাদানৰ প্ৰভাৱত প্ৰষ্টেট কেন্সাৰৰ আশংকা হ্ৰাস পায়।

  # শৰীৰৰ অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেচ হ্ৰাস কৰে ৰঙালাউৰ গুটিয়ে। ফলত তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰিত হয়। ডাইজেষ্টিবল প্ৰ’টিন থকাৰ ফলত তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৰঙালাউৰ গুটিয়ে।

  # যিসকলে ডায়েটিম কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰঙালাউৰ গুটি উত্তম খাদ্য। কাৰণ কম কেল’ৰিৰ এই খাদ্যই আপোনাৰ ওজন নবঢ়ায়। পেট ভৰাই ৰাখে দীঘলীয়া সময়লৈ। পেট ভৰি থকাৰ কাৰণে ঘনে ঘনে যিহকে–তিহকে খোৱাৰ প্ৰৱণতা দূৰ হয়।

  # এমিন’ এচিড তথা ভিটামিন চি থকাৰ কাৰণে ৰঙালাউৰ গুটিয়ে চুলিৰ স্বাস্থ্য অটুট ৰাখে।

  কেৱল শুকানে ভাজি খোৱাৰ বাহিৰেও ৰন্ধা–বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰঙালাউৰ গুটি বিভিন্নধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ৰ’দত ভালদৰে শুকুৱাই ৰঙালাউৰ গুটি ৰ’ষ্ট কৰি লওক। ইয়াৰ ওপৰত চাটমচলা চটিয়াই স্নেক্স হিচাপে খাব পাৰে। ৰ’ষ্ট কৰা ৰঙালাউৰ গুটি মিক্সিত পিহি লওক তাৰ পিছত সেয়া ব্যৱহাৰ কৰক চালাড, কাপকেক, স্মুডি আদিত। ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা চ’চতো মিহলাব পাৰে ৰঙালাউৰ গুটিৰ গুৰি।
  First published: