உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • crime
  • »
  • ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক শ্মশান কালী মন্দিৰত ভক্তই দান দিয়া ছাগলী কেনেকৈ সন্ধানহীন হৈ পৰে ? অৱশেষত উন্মোচন হ'ল ৰহস্য...

  ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক শ্মশান কালী মন্দিৰত ভক্তই দান দিয়া ছাগলী কেনেকৈ সন্ধানহীন হৈ পৰে ? অৱশেষত উন্মোচন হ'ল ৰহস্য...

  উল্লেখ্য যে ভক্তসকলে মনোবাঞ্চা পূৰণৰ বাবে ঐতিহাসিক শ্মশান কালী মন্দিৰত ছাগলী এৰি দিয়ে । কিন্তু মন্দিৰত ছাগলী এৰি দিয়াৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰে ছাগলীবোৰ ।

  উল্লেখ্য যে ভক্তসকলে মনোবাঞ্চা পূৰণৰ বাবে ঐতিহাসিক শ্মশান কালী মন্দিৰত ছাগলী এৰি দিয়ে । কিন্তু মন্দিৰত ছাগলী এৰি দিয়াৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰে ছাগলীবোৰ ।

  উল্লেখ্য যে ভক্তসকলে মনোবাঞ্চা পূৰণৰ বাবে ঐতিহাসিক শ্মশান কালী মন্দিৰত ছাগলী এৰি দিয়ে । কিন্তু মন্দিৰত ছাগলী এৰি দিয়াৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰে ছাগলীবোৰ ।

  • Share this:
   ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক শ্মশান কালী মন্দিৰত ভক্তই দান দিয়া ছাগলী চুৰিৰ চেষ্টা চোৰৰ দলৰ । ১৫০ বছৰীয়া শ্মশান কালী মন্দিৰৰ চৌহদতে ছাগলী কাটিলে চোৰৰ দলে ।

   শতিকা পুৰণি মন্দিৰৰ চৌহদতে ছাগলী কাটি মাংস ভগাবলৈ লৈছিল তিনি ছাগলী চোৰে । শ্মশান কালী মন্দিৰৰ সমীপৰে ৰুবুল দাসৰ লগতে পিংকু বৈশ্য আৰু আন এটা চোৰে ছাগলী কটাৰ সময়তে ৰাইজে হাতে-লোটে কৰায়ত্ত কৰে ৰুবুল দাসক । কিন্তু ৰাইজৰ হাতৰ পৰা পলায়ন কৰে প্ৰণৱ বৈশ্য সহ আন এটা ছাগলী চোৰ । ৰাইজে ধৰি চোৰ ৰুবুল দাসক লপা-থপা দিয়ে । উল্লেখ্য যে ভক্তসকলে মনোবাঞ্চা পূৰণৰ বাবে ঐতিহাসিক শ্মশান কালী মন্দিৰত ছাগলী এৰি দিয়ে । কিন্তু মন্দিৰত ছাগলী এৰি দিয়াৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰে ছাগলীবোৰ । ৰাইজৰ অভিযোগ, 'ৰুবুল দাস সহ এই তিনি চোৰে প্ৰায়ে মন্দিৰৰ ছাগলী নাইকিয়া কৰি আহিছে ।' পিছত ৰাইজে ৰঙিয়া আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ছাগলী চোৰ ৰুবুল দাসক ।
   Published by:Kokil Sarma
   First published: