உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • crime
  • »
  • অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ আৰক্ষী-CRPFৰ জালত পৰিল এজন...

  অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ আৰক্ষী-CRPFৰ জালত পৰিল এজন...

  সোণাৰিৰ অসম-নগালেণ্ড সীমান্তৰ নামতোলাত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ এজনক আটক। আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ যুটিয়া অভিযানত উদ্ধাৰ বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা।

  সোণাৰিৰ অসম-নগালেণ্ড সীমান্তৰ নামতোলাত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ এজনক আটক। আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ যুটিয়া অভিযানত উদ্ধাৰ বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা।

  সোণাৰিৰ অসম-নগালেণ্ড সীমান্তৰ নামতোলাত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ এজনক আটক। আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ যুটিয়া অভিযানত উদ্ধাৰ বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা।

  • Share this:
  সোণাৰিৰ অসম-নগালেণ্ড সীমান্তৰ নামতোলাত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ এজনক আটক। আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ যুটিয়া অভিযানত উদ্ধাৰ বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা। আটকাধীন লোক জনৰ নাম ৰোহিত তাঁতী।

  আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফৰ অভিযানকাৰী দলে  প্ৰায় ৮ কিলো. ৬০০ গ্ৰাম ওজনৰ গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰে লোকজনৰ পৰা। নামতোলা আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অভিজিত ডেকা আৰু চি আৰ পি এফৰ এটা দলে টাওকাক অঞ্চলত গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰা লোকজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: