உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • crime
  • »
  • ঘৰতে মনে মনে পাতি লৈছিল এখন Wine Shop ! ৪১৭টা ব্ৰেণ্ডৰ সুৰাৰ লগতে খোৱাৰ সুবিধা, আৰক্ষীয়ে আহি কৰিলে উৎখাত...

  ঘৰতে মনে মনে পাতি লৈছিল এখন Wine Shop ! ৪১৭টা ব্ৰেণ্ডৰ সুৰাৰ লগতে খোৱাৰ সুবিধা, আৰক্ষীয়ে আহি কৰিলে উৎখাত...

  বঙাইগাঁৱত অবৈধ ৱাইন শ্বপ আৰু বাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ অবৈধ সুৰা জব্দ কৰাৰ লগতে আটক দুজন লোকক ৷

  বঙাইগাঁৱত অবৈধ ৱাইন শ্বপ আৰু বাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ অবৈধ সুৰা জব্দ কৰাৰ লগতে আটক দুজন লোকক ৷

  বঙাইগাঁৱত অবৈধ ৱাইন শ্বপ আৰু বাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ অবৈধ সুৰা জব্দ কৰাৰ লগতে আটক দুজন লোকক ৷

  • Share this:
  সান্ধ্য আইনৰ মাজতে বঙাইগাঁৱত অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় ৷ আৰক্ষীৰ অভিযানত উৎখাত অবৈধ ৱাইন শ্বপ আৰু বাৰ ৷

  বঙাইগাঁও জিলাৰ  উপ আৰক্ষী অধীক্ষক লুণা সোণোৱালৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে নিউ বঙাইগাঁৱৰ টুনীয়াপাৰত অভিযান চলাই বিলাতী সুৰা জব্দ কৰে ৷ ঘৰ এটাত ৱাইন শ্বপ আৰু বাৰৰ দৰে অবৈধভাৱে সুৰা বিক্ৰীৰ লগতে খোৱা - বোৱা চলি থকাৰ খবৰ পাই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ৷ অভিযানকালত ৪১৭ টা বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ সুৰা , ১২ টা বিয়েৰৰ লগতে দুজন লোকক কৰায়ত্ত কৰিছে ৷ ধৃত লোক দুজন ৰাহুল কুমাৰ আৰু অভিজিত চক্ৰৱৰ্তী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ সন্ধ্য আইনৰ মাজতে অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলি থকাত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
  Published by:Kokil Sarma
  First published: