உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • crime
  • »
  • বৰপেটাৰ হাউলীত উদ্ধাৰ হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টল, আৰক্ষীৰ জালত এজন ...

  বৰপেটাৰ হাউলীত উদ্ধাৰ হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টল, আৰক্ষীৰ জালত এজন ...

  বৰপেটাৰ হাউলীত হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টল উদ্ধাৰ । হাউলীৰ মিনি চিমলা গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টলটো। আৰক্ষীয়ে পিষ্টলৰ লগতে আটক কৰিছে বিল্লাল হুছেইন নামৰ এগৰাকী যুৱকক ৷

  বৰপেটাৰ হাউলীত হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টল উদ্ধাৰ । হাউলীৰ মিনি চিমলা গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টলটো। আৰক্ষীয়ে পিষ্টলৰ লগতে আটক কৰিছে বিল্লাল হুছেইন নামৰ এগৰাকী যুৱকক ৷

  বৰপেটাৰ হাউলীত হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টল উদ্ধাৰ । হাউলীৰ মিনি চিমলা গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টলটো। আৰক্ষীয়ে পিষ্টলৰ লগতে আটক কৰিছে বিল্লাল হুছেইন নামৰ এগৰাকী যুৱকক ৷

  • Share this:
  বৰপেটাৰ হাউলীত হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টল উদ্ধাৰ । হাউলীৰ মিনি চিমলা গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টলটো। আৰক্ষীয়ে পিষ্টলৰ লগতে আটক কৰিছে বিল্লাল হুছেইন নামৰ এগৰাকী যুৱকক ৷

  হাউলীস্থিত CRPF দশম বেটেলিয়ানৰ সহযোগত হাউলী আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযান । এই অভিযানত যুৱকগৰাকীৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টলটো । নিশা ১ বজাত চলিছিল এই অভিযান ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।

  Read all News in Assamese, Assam News Today, Entertainment News in Assamese, Business News in Assamese, Sports News in Assamese, Health News in Assamese, India News in Assamese
  Published by:Kokil Sarma
  First published: