உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • crime
  • »
  • বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত ১১ বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ ! ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জালত লম্পট ধৰ্ষণকাৰী...

  বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত ১১ বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ ! ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জালত লম্পট ধৰ্ষণকাৰী...

  শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বংশৰৰ বৰবৰী পাহাৰত  সংঘটিত হৈছে এগৰাকী এঘাৰ বছৰীয়া কিশোৰীৰ ধৰ্ষণ কৰাৰ এক জঘন্য ঘটনা।

  শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বংশৰৰ বৰবৰী পাহাৰত  সংঘটিত হৈছে এগৰাকী এঘাৰ বছৰীয়া কিশোৰীৰ ধৰ্ষণ কৰাৰ এক জঘন্য ঘটনা।

  শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বংশৰৰ বৰবৰী পাহাৰত  সংঘটিত হৈছে এগৰাকী এঘাৰ বছৰীয়া কিশোৰীৰ ধৰ্ষণ কৰাৰ এক জঘন্য ঘটনা।

  • Share this:
  শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বংশৰৰ বৰবৰী পাহাৰত  সংঘটিত হৈছে এগৰাকী এঘাৰ বছৰীয়া কিশোৰীৰ ধৰ্ষণ কৰাৰ এক  জঘন্য ঘটনা। সম্বন্ধত কিশোৰীগৰাকীৰ বৰদেউতাক ধৃত লোকজন। নাম ধাৰেশ্বৰ নাথ।

  ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ওচৰতে থকা সম্বন্ধীয় ভতিজাকক ঘৰৰ কাম কৰা চলেৰে মাতি নি ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকৰ৷ এই ঘটনা সংঘটিত কৰি আনক নজনোৱাৰ লগতে কিশোৰীগৰাকীক হত্যাৰো ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । পিছত পৰিয়ালৰ লোকে এই ঘটনাৰ উমান পাই শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিচতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে এইজন লম্পট ধাৰেশ্বৰ নাথক। সভ্য সমাজক লজ্জিত কৰা এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি ভুক্তভোগী কিশোৰী আৰু পৰিয়ালটিক ন্যায় দিয়াৰ লগতে লোকজনৰ বিৰুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী জনাইছে সচেতন লোকে ।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: