உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • crime
  • »
  • Juwari Arrested : জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাৰ জনীয়াত আৰক্ষীৰ অভিযান, ৯টা জুৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

  Juwari Arrested : জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাৰ জনীয়াত আৰক্ষীৰ অভিযান, ৯টা জুৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

  জুৱাৰীকেইটাৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে ৫ খনকৈ বাইক আৰু  ১ লাখ ৫ হাজাৰ টকাৰ লগতে ১৪টা মোবাইল ফোন, জাণ্ডি-মুন্দাৰ সামগ্ৰী আৰু তাচপাত । 

  জুৱাৰীকেইটাৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে ৫ খনকৈ বাইক আৰু  ১ লাখ ৫ হাজাৰ টকাৰ লগতে ১৪টা মোবাইল ফোন, জাণ্ডি-মুন্দাৰ সামগ্ৰী আৰু তাচপাত । 

  জুৱাৰীকেইটাৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে ৫ খনকৈ বাইক আৰু  ১ লাখ ৫ হাজাৰ টকাৰ লগতে ১৪টা মোবাইল ফোন, জাণ্ডি-মুন্দাৰ সামগ্ৰী আৰু তাচপাত । 

  • Share this:
  জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাৰ জনীয়াৰ চৌধুৰী বজাৰত বৰপেটা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই
  ৯টা জুৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। জুৱাৰীকেইটাৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে ৫ খনকৈ বাইক আৰু  ১ লাখ ৫ হাজাৰ টকাৰ লগতে ১৪টা মোবাইল ফোন, জাণ্ডি-মুন্দাৰ সামগ্ৰী আৰু তাচপাত ।

  ধৃত জুৱাৰীকেইটা হৈছে বাদশ্বাহ মিঞা, চানু সৰকাৰ, শৰল খান, ৰফিকুল ইছলাম, আনোৱাৰ হুছেইন, নজৰুল ইছলাম, মোজাম্মিল হুছেইন, চায়েদ আলী আৰু সাগৰ আলী ৷
  বজাৰখনত মুকলিকৈ চলি থকা জুৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক অভিযোগৰ পিচতেই আৰক্ষীয়ে এইদৰে জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা তৎপৰতাত ৰাইজে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৷
  Published by:Manjumoni Borah
  First published: