உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • crime
  • »
  • Arms Siezed : সোণাৰিত মাৰণাস্ত্ৰসহ‌ তিনি নগা উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ। জব্দ তিনিটা অত্যাধুনিক পিষ্টল।

  Arms Siezed : সোণাৰিত মাৰণাস্ত্ৰসহ‌ তিনি নগা উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ। জব্দ তিনিটা অত্যাধুনিক পিষ্টল।

  নগা উগ্ৰপন্থীকেইটাৰ পৰা তিনিটা পিষ্টল, তিনিটা মেগজিন, তিনি ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী আৰু তিনিটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হয়।

  নগা উগ্ৰপন্থীকেইটাৰ পৰা তিনিটা পিষ্টল, তিনিটা মেগজিন, তিনি ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী আৰু তিনিটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হয়।

  নগা উগ্ৰপন্থীকেইটাৰ পৰা তিনিটা পিষ্টল, তিনিটা মেগজিন, তিনি ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী আৰু তিনিটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হয়।

  • Share this:
  সোণাৰিৰ বালিজান চাহ বাগিচাত NSCNৰ তিনি উগ্ৰপন্থীক অস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষী আৰু ১২ আছাম ৰাইফলছ (ৰেড শ্বীল্ড ডিভিজন)ৰ যুটীয়া অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় নগা উগ্ৰপন্থী কেইটাক।
  ধৃত নগা উগ্ৰপন্থীকেইটাৰ নাম টিংলু কন্যাক, নকেয়ং কন্যাক আৰু য়ানু কন্যাক বুলি জানিব পৰা গৈছে। এন এছ চি এন (আই এম)ৰ সদস্যকেইজনৰ ঘৰ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ লাকুন বস্তিত।

  ধৃত নগা উগ্ৰপন্থীকেইটাৰ পৰা তিনিটা পিষ্টল, তিনিটা মেগজিন, তিনি ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী আৰু তিনিটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হয়। অসমত মাৰণাস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল নগা উগ্ৰপন্থী কেইটাই।

  উগ্ৰপন্থীকেইটাৰ বিৰূদ্ধে সোণাৰি আৰক্ষী থানাত 144/21 নম্বৰৰ গোচৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ  25(1-A) 35 Arms Act ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে।
  Published by:Manjumoni Borah
  First published: