உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • career
  • »
  • CBSE Board 12th Result 2021: আজি দিনৰ ২ বজাত ঘোষণা হ'ব CBSEৰ দ্বাদশৰ ফলাফল ! ক'ত, কেনেকৈ পাব ফলাফল ?

  CBSE Board 12th Result 2021: আজি দিনৰ ২ বজাত ঘোষণা হ'ব CBSEৰ দ্বাদশৰ ফলাফল ! ক'ত, কেনেকৈ পাব ফলাফল ?

  CBSE Board 12th Result 2021: কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ, CBSE বোৰ্ডে আজি দুপৰীয়া ২ বজাত দ্বাদশৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। চিবিএছই দ্বাদশ ফলাফল বোৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট cbseresults.nic.in প্ৰকাশ কৰা হ'ব।

  CBSE Board 12th Result 2021: কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ, CBSE বোৰ্ডে আজি দুপৰীয়া ২ বজাত দ্বাদশৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। চিবিএছই দ্বাদশ ফলাফল বোৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট cbseresults.nic.in প্ৰকাশ কৰা হ'ব।

  CBSE Board 12th Result 2021: কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ, CBSE বোৰ্ডে আজি দুপৰীয়া ২ বজাত দ্বাদশৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। চিবিএছই দ্বাদশ ফলাফল বোৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট cbseresults.nic.in প্ৰকাশ কৰা হ'ব।

  • Share this:

  CBSE Board 12th Result 2021:


  কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ, CBSE বোৰ্ডে আজি দুপৰীয়া ২ বজাত দ্বাদশৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব। চিবিএছই দ্বাদশ ফলাফল বোৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট cbseresults.nic.in প্ৰকাশ কৰা হ'ব।

  চিবিএছই দ্বাদশ ফলাফল ৩০ জুলাই, ২০২১ তাৰিখে (CBSE 12th Result 2021) দুপৰীয়া ২ বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব। ১৬ লাখতকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে চিবিএছই দ্বাদশ ব'ৰ্ড ২০২১ ৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিছিল যিসকলে ফলাফলৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে। Covid-19ৰ বাবে চিবিএছইয়ে দ্বাদশ পৰীক্ষা বাতিল কৰিছিল।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: