உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • career
  • »
  • HS Result 2021 Assam : বৃত্তিমুখী শিক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৭.৪১ শতাংশ, পূৰ্বৰ তুলনাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰত প্ৰায় ৬ শতাংশ বৃদ্ধি

  HS Result 2021 Assam : বৃত্তিমুখী শিক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৭.৪১ শতাংশ, পূৰ্বৰ তুলনাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰত প্ৰায় ৬ শতাংশ বৃদ্ধি

  এইবাৰ বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ১০৮১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু উত্তীৰ্ণ হৈছে ১০৫৩ গৰাকী।

  এইবাৰ বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ১০৮১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু উত্তীৰ্ণ হৈছে ১০৫৩ গৰাকী।

  এইবাৰ বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ১০৮১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু উত্তীৰ্ণ হৈছে ১০৫৩ গৰাকী।

  • Share this:
  উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বৃত্তিমুখী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে ৯৭.৪১ শতাংশ। এই হাৰ ২০২০ চনৰ ৯১.৫৫ শতাংশৰ বিপৰীতে প্ৰায় ৬ শতাংশ বেছি।

  এইবাৰ বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ১০৮১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু উত্তীৰ্ণ হৈছে ১০৫৩ গৰাকী। ইয়াৰ ভিতৰত ৬১৮ গৰাকীয়ে লাভ কৰিছে প্ৰথম বিভাগ, ৩৮১ গৰাকীয়ে লাভ কৰিছে দ্বিতীয় বিভাগ আৰু ৫৪ গৰাকীয়ে লাভ কৰিছে তৃতীয় বিভাগ।
  Published by:Manjumoni Borah
  First published: