உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • career
  • »
  • SEBA 10th Result 2021: আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ফলাফল ! এইসমূহ Websiteত চাব পাৰিব Result...

  SEBA 10th Result 2021: আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ফলাফল ! এইসমূহ Websiteত চাব পাৰিব Result...

  Assam Board Class 10 Result 2021: এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থী হৈছে ৪,২৬,৫৫৩ গৰাকী আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ১২,২৭৫ গৰাকী। ১৪ টাকৈ ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ’ব ফলাফল। আপুনি এইসমূহ Websiteত ফলাফল চাব পাৰিব। 

  Assam Board Class 10 Result 2021: এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থী হৈছে ৪,২৬,৫৫৩ গৰাকী আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ১২,২৭৫ গৰাকী। ১৪ টাকৈ ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ’ব ফলাফল। আপুনি এইসমূহ Websiteত ফলাফল চাব পাৰিব। 

  Assam Board Class 10 Result 2021: এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থী হৈছে ৪,২৬,৫৫৩ গৰাকী আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ১২,২৭৫ গৰাকী। ১৪ টাকৈ ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ’ব ফলাফল। আপুনি এইসমূহ Websiteত ফলাফল চাব পাৰিব। 

  • Share this:
  আজি ঘোষণা কৰা হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত(HSLC) আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ফলাফল(result)। দিনৰ ১১ বজাত ঘোষণা কৰা হ’ব ফলাফল। Covidৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিকল্প পদ্ধতিৰে মূল্যায়ন কৰিছে ছেবা(SEBA)ই।

  এইবাৰ দশম শ্ৰেণী(Class 10)ৰ ৪,২৬,৫৫৩ গৰাকী আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ১২,২৭৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। ১৪ টাকৈ ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ’ব ফলাফল। আপুনি এইসমূহ Websiteত ফলাফল চাব পাৰিব।

  https://sebaonline.org

  www.sebaresults.in

  resultsassam.nic.in

  www.results.shiksha

  www.assam.shiksha

  www.assamonline.in

  www.indiaresults.com

  www.NeCareer.com

  exametc.com

  www.schools9.com

  assamjobalerts.com

  assamresult.in

  https://iresults.net

  www.jagranjosh.com
  Published by:Kokil Sarma
  First published: