உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • business
  • »
  • নতুন বছৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ Offer ! ১ টকাত ঘৰলৈ আনক আটা আৰু সৰিয়হৰ তেল, ১৯ টকাত কিচমিচ আনিব পাৰিব ...

  নতুন বছৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ Offer ! ১ টকাত ঘৰলৈ আনক আটা আৰু সৰিয়হৰ তেল, ১৯ টকাত কিচমিচ আনিব পাৰিব ...

  আপুনি জানেনে যে ফ্লিপকাৰ্ট (Flipkart) প্ৰতিদিনে গ্ৰোচাৰীত গাইগুটীয়া সামগ্ৰীৰ ওপৰত যথেষ্ট ৰেহাই দিয়ে? যদি আপুনি ১ জানুৱাৰী, ২০২২ তাৰিখে ৰেচন ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, অৰ্থাৎ আজি, ফ্লিপকাৰ্টত ১ আৰু ১৯ টকাৰ কম মূল্যত গ্ৰোচাৰী সামগ্ৰী ঘৰলৈ আনিব পাৰিব।

  আপুনি জানেনে যে ফ্লিপকাৰ্ট (Flipkart) প্ৰতিদিনে গ্ৰোচাৰীত গাইগুটীয়া সামগ্ৰীৰ ওপৰত যথেষ্ট ৰেহাই দিয়ে? যদি আপুনি ১ জানুৱাৰী, ২০২২ তাৰিখে ৰেচন ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, অৰ্থাৎ আজি, ফ্লিপকাৰ্টত ১ আৰু ১৯ টকাৰ কম মূল্যত গ্ৰোচাৰী সামগ্ৰী ঘৰলৈ আনিব পাৰিব।

  আপুনি জানেনে যে ফ্লিপকাৰ্ট (Flipkart) প্ৰতিদিনে গ্ৰোচাৰীত গাইগুটীয়া সামগ্ৰীৰ ওপৰত যথেষ্ট ৰেহাই দিয়ে? যদি আপুনি ১ জানুৱাৰী, ২০২২ তাৰিখে ৰেচন ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, অৰ্থাৎ আজি, ফ্লিপকাৰ্টত ১ আৰু ১৯ টকাৰ কম মূল্যত গ্ৰোচাৰী সামগ্ৰী ঘৰলৈ আনিব পাৰিব।

  • Share this:
  আপুনি জানেনে যে ফ্লিপকাৰ্ট (Flipkart) প্ৰতিদিনে গ্ৰোচাৰীত গাইগুটীয়া সামগ্ৰীৰ ওপৰত যথেষ্ট ৰেহাই দিয়ে? আজি নতুন বছৰৰ দিন যদি আপুনি গ্ৰোচাৰী ক্ৰয় কৰে, আপোনাক কওঁ যে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা গ্ৰোচাৰীৰ বাবে বজাৰ কৰাটো লাভদায়ক হ'ব পাৰে। যদি আপুনি ১ জানুৱাৰী, ২০২২ তাৰিখে ৰেচন ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, অৰ্থাৎ আজি, ফ্লিপকাৰ্টত ১ আৰু ১৯ টকাৰ কম মূল্যত গ্ৰোচাৰী সামগ্ৰী ঘৰলৈ আনিব পাৰি।

  ফ্লিপকাৰ্টত 'গ্ৰোচাৰী'ৰ এটা শাখা সৃষ্টি কৰা হৈছে, য'ত প্ৰতিদিনে ১ টকাৰ চুক্তি আৰু ১৯ টকাৰ চুক্তিও প্ৰদান কৰা হয়। গ্ৰোচাৰী ডিলৰ ওপৰত বেংকৰ অফাৰো আগবঢ়োৱা হৈছে।

  ১ আৰু ১৯ টকামূল্যৰ লেনদেনৰ কথা কওতে, এই শাখাত বিভিন্ন দিনত বিভিন্ন অফাৰ দিয়া হয়। তালিকাখনত গ্ৰাহকসকলৰ বাবে কেতিয়াবা ১ টকাত চুজি, কাবুলী চানা, দেশী ঘিউ, চেনী আদি সামগ্ৰীও প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে প্লেটফৰ্মত ১৯ টকাত বহুতো সামগ্ৰী আগবঢ়োৱা হৈছে। আজি (১ জানুৱাৰী) কোনবোৰ সামগ্ৰী ঘৰলৈ আনিব পাৰি জানো আহক।



  ১ টকাত আটা আৰু সৰিয়হৰ তেল
  যদি আপুনি প্ৰথমে ১ টকাৰ চুক্তিৰ বিষয়ে কয়, গ্ৰাহকসকলক ১ কিলোগ্ৰাম Pillsbury চক্কী ফ্ৰেছ আটা দিয়া হৈছে। কেৱল এয়াই নহয়, ১ টকাত ৫০০ মিলিৰ ধাৰাসৰিয়হ তেল ক্ৰয় কৰিব পাৰিব।

  Read all News in Assamese, Assam News Today, Entertainment News in Assamese, Business News in Assamese, Sports News in Assamese, Health News in Assamese, India News in Assamese

  আজিৰ ১৯ টকাৰ চুক্তিত, গ্ৰাহকসকলক ৭৫ গ্ৰাম Madhubanৰ প্ৰিমিয়াম বীজবিহীন কিচমিছ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও, ১০০ গ্ৰাম প্ৰিয়াগোল্ড ইটালিয়ানো ক্ৰাঞ্চি কুকিজো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ১৯ টকাত ঘৰলৈ আনিব পাৰে।
  Published by:Kokil Sarma
  First published: