உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • business
  • »
  • Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীলৈ সুখবৰ, চিলিণ্ডাৰৰ দাম কমিব ২০০ টকা

  Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীলৈ সুখবৰ, চিলিণ্ডাৰৰ দাম কমিব ২০০ টকা

  LPG Cylinder: ৯ কোটিৰো অধিক হিতাধিকাৰীক প্ৰতি গেছ চিলিণ্ডাৰ (gas cylinde)ত ২০০ টকা (১২টা চিলিণ্ডাৰ পৰ্যন্ত) ৰাজসাহায্যৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে।

  LPG Cylinder: ৯ কোটিৰো অধিক হিতাধিকাৰীক প্ৰতি গেছ চিলিণ্ডাৰ (gas cylinde)ত ২০০ টকা (১২টা চিলিণ্ডাৰ পৰ্যন্ত) ৰাজসাহায্যৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে।

  LPG Cylinder: ৯ কোটিৰো অধিক হিতাধিকাৰীক প্ৰতি গেছ চিলিণ্ডাৰ (gas cylinde)ত ২০০ টকা (১২টা চিলিণ্ডাৰ পৰ্যন্ত) ৰাজসাহায্যৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে।

  • Share this:
  প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)ৰ ৯ কোটিৰো অধিক হিতাধিকাৰীক প্ৰতি গেছ চিলিণ্ডাৰ (gas cylinde)ত ২০০ টকা (১২টা চিলিণ্ডাৰ পৰ্যন্ত) ৰাজসাহায্যৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে।



  ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ মাতৃ-ভগ্নীসকলৰ সহায় হ’ব বুলি মন্তব্য কৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে।
  Published by:Manjumoni Borah
  First published: